Badania i konsultacje w poradniach specjalistycznych, zakupy sprzętu i pomocy do szkół, wyjazdy na baseny dla dzieci czy wymiana źródeł ciepła na proekologiczne – KGHM przekazuje 13 samorządom z Zagłębia Miedziowego pieniądze na działania na rzecz mieszkańców. Wsparcie wyniesie ponad 3 mln zł. Pieniądze na realizację projektów prospołecznych otrzymały m.in. gminy: Gaworzyce, Grębocice,  Jerzmanowa, Kotla, Żukowice oraz miasta Głogów oraz Legnica.

Uroczyste podpisanie porozumień pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A., a samorządami lokalnymi odbyło się podczas seminarium „Polityka klimatyczna, aspekty ekonomiczne i środowiskowe wykorzystywania kruszyw w Zagłębiu Miedziowym” zorganizowanego w siedzibie KGHM w Lubinie. Współorganizatorem wydarzenia, oprócz miedziowej spółki był Związek Pracodawców Polska Miedź.

– Jesteśmy najważniejszym pracodawcą w regionie i wspieramy lokalne społeczności na wiele sposobów. Od lat do samorządowych budżetów trafiają miliony z płaconych przez nas podatków, sponsorujemy lokalne kluby sportowe, zawieramy porozumienia i współpracujemy z gminami, na terenie, których prowadzimy działalność. Wspólnie dbamy o wyższą jakość życia mieszkańców Zagłębia Miedziowego – powiedział Andrzej Kensbok, Wiceprezes Zarządu KGHM ds. Finansowych.

Podczas seminarium przeprowadzono także konsultacje społeczne z samorządowcami dotyczące przygotowywanej przez KGHM polityki klimatycznej.

– Głos naszych sąsiadów, mieszkańców Zagłębia Miedziowego i samorządów lokalnych jest dla nas bardzo ważny. Dla KGHM odpowiedzialność za otoczenie to nie jest puste hasło. Przygotowywana w KGHM polityka klimatyczna będzie odpowiadać na potrzeby naszych interesariuszy, ale też w jasny sposób określać nasze cele i zamierzenia w tym obszarze – dodał Andrzej Kensbok.

Przygotowywana w Polskiej Miedzi polityka klimatyczna będzie odpowiedzią Spółki na wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi, jednym z jej głównych elementów będzie określenie celów redukcyjnych emisji CO2.

W ubiegłym tygodniu KGHM – polski gigant miedziowy, NuScale Power – amerykański lider wśród producentów reaktorów w technologii SMR i PBE Molecule podpisali wspólne zobowiązanie do rozwoju technologii SMR. Technologia małych reaktorów nuklearnych NuScale pozwala na produkcję czystej, odnawialnej i efektywnej kosztowo energii.

Poprzedni artykułMłodzieżowy Dom Kultury zlikwidowany
Następny artykułKGHM wspiera uczelnie wyższe i rozwija program Kompetentni w branży