Miasto planuje poważne sportowe inwestycje, ale liczy na wsparcie finansowe z zewnątrz. W pierwszej kolejności podpisano listy intencyjne dotyczące rozbudowy Regionalnego Centrum Sportowego. Ma być hala lodowa do łyżwiarstwa szybkiego i stadion lekkoatletyczny. Każda z inwestycji to koszt ok. 30 mln złotych. Liczą na dotację z budżetu państwa.

Plany i projekty już są, chętni do nadzorowania i realizacji również. Hala do łyżwiarstwa szybkiego i stadion lekkoatletyczny III kategorii to inwestycje, które miasto Lubin ma w planach. W obu sprawach w hali RCS spotkali się prezydent Lubina Robert Raczyński, marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski, Tymoteusz Myrda członek zarządu województwa dolnośląskiego, dyrektor Szkoły Mistrzostwa Sportowego Dariusz Bobrek, prezes Okręgowego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego i Sportów Wrotkarskich i wiceprezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego Marian Węgrzynowski, wiceprezes Dolnośląskiego Związku Lekkiej Atletyki Paweł Olszański. Podpisano odpowiednie listy intencyjne dotyczące realizacji obu projektów.

– Przystępujemy do pierwszej fazy realizacji rozbudowy RCS, o część, którą w koncepcji przedstawiliśmy ponad 2 lata temu, czyli budowę hali lodowej i stadionu lekkoatletycznego, spełniającego wymogi i możliwości organizacji imprez ogólnokrajowych łącznie z Mistrzostwami Polski – mówił Robert Raczyński – Współuczestnikiem tego projektu jest marszałek Cezary Przybylski. Będziemy wspólnie finansować te zadania i zmierzać do tego, by ten projekt się w całości spiął , a według naszych oczekiwań ten projekt zaczyna się spinać finansowo – dodawał włodarz Lubina.

– Głównie chodzi nam o to, by wspólne oddziaływanie i sięganie po środki centralne, czyli rządowe było jak najbardziej skuteczne. Nie wykluczamy też środków unijnych. Chcemy, by te obiekty sportowe powstawały tam, gdzie są sukcesy sportowe. Chcemy też, by na Dolnym śląsku w miarę równomiernie ta baza sportowa była rozłożona – mówił Cezary Przybylski, marszałek województwa.

Podpisujący list intencyjny dotyczący stadionu lekkoatletycznego liczą na to, że do końca sierpnia premier Gliński podejmie decyzję o wsparciu finansowym inwestycji. Wniosek był już złożony i oceniony pozytywnie kilka miesięcy temu. Jak zapewniają delegaci, inwestycja mogłaby wówczas być realizowana w 2022. Natomiast hala lodowa, po dofinansowaniu miałaby powstać do 2024 roku. Wniosek na jej budowę został wpisany do wieloletniego planu finansowego w Ministerstwie. Województwo i gmina Lubin gwarantują wkład własny.

Poprzedni artykułAkcja charytatywna. Dołącz do drużyny Kuby
Następny artykułTelefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży