„Strażak Roku 2019” – rusza konkurs ogłoszony przez wójta gminy Lubin. Będzie to wyróżnienie honorowe członków gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych za szczególne zaangażowanie i osiągnięcia w danym roku kalendarzowym. Będą dwie kategorie: kobieta i mężczyzna.

W gminie Lubin jest jest dziewięć jednostek OSP. Konkurs dla strażaków OSP organizowany jest od dwóch lat. W tym roku rusza właśnie kolejna jego edycja.

W 2017 roku, kiedy tytuły przyznawano po raz pierwszy, strażakami roku zostali: Irena Dworak – OSP Księginice oraz Krzysztof Pokój – OSP Zimna Woda. Rok później te tytuły i nagrody wręczono Natalii Cyrkot – OSP Zimna Woda i Romanowi Kosaczowi – OSP Szklary Górne.

W tym roku ze względu na pandemię konkurs ogłoszono znacznie później i do 10 listopada zarządy OSP maja dokonać zgłoszeń kandydatów do tytułu Strażak Roku 2019. Później komisja powołana przez wójta Gminy Lubin wyłoni laureatów.

Pod uwagę będą brane zasługi danego kandydata w rozwój jednostki, osiągnięcia w zakresie poprawy ochrony przeciwpożarowej oraz działania podnoszące prestiż jednostki,
wyróżniające się zaangażowanie w akcjach ratowniczo-gaśniczych lub zwalczaniu innych zagrożeń, zaangażowanie w budowę lub modernizację obiektów strażackich, dokumentowanie dziejów danej OSP, postawę etyczno-moralna kandydata, inne osiągnięcia preferujące danego kandydata,

O miejscu i okolicznościach wręczenia tytułu i nagród zdecyduje wójt, biorąc pod uwagę zagrożenie epidemiologiczne oraz zdrowie i bezpieczeństwo uczestników spotkania.

źródło: Gmina Lubin
Fot. Piotr Krażewski