Mieszkańcy czekają na to od lat. GDDKIA wreszcie finalizuje dokumentację przebudowy drogi krajowej nr 36 Ścinawa-Lubin.

Przymiarki do tych prac prowadzono od kilku lat. Droga z uwagi na natężenie ruchu z roku na ro jest w coraz gorszym stanie. Są już na niej koleiny, a dalsze łatanie uszkodzonej po zimie nawierzchni przestaje mieć sens, bo z roku na rok dziur jest coraz więcej.  Przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, której podlega droga DK 36 zapowiadają, że trasa zostanie przebudowana do 2022 roku. – Modernizacji będzie podlegał 13 kilometrowy odcinek między Przejazdem kolejowym w Ścinawie, a Lubinem do sygnalizacji świetlnej przy drodze nr 3. W ramach zadania wykonawca zrealizuje dokumentację projektową, m.in. projekt budowlany, projekt wykonawczy, dokumentację przetargową – informuje Magdalena Szumiata, rzecznik GDDKiA we Wrocławiu.
Projektant wykonał już mapy do celów projektowych, analizę i prognozę ruchu; materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na podstawie których Wójt Gminy Lubin w dniu 6.02.2020 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach; materiały do decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, które w lutym 2020 r. zostały złożone w celu procedowania sprawy; dokumentację geologiczno-inżynierską, która jest procedowana przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Projektant jest w trakcie końcowych prac nad projektami.
W najbliższych miesiącach uzyskana zostanie decyzja wodnoprawna oraz decyzja która zatwierdza dokumentację geologiczną. Następnie przygotowane zostaną dokumenty do złożenia wniosku ZRID ( zgoda na realizację inwestycji drogowej).
Warto wspomnieć, że modernizacja drogi nie będzie tylko naprawą istniejącej nawierzchni. Trasa zostanie poszerzona, pojawią się wzdłuż niej chodniki i zostaną zmodernizowane skrzyżowania. Bardzo istotnym w remoncie będzie podniesienie nośności drogi i zmiana jej klasyfikacji po zakończeniu remontu. Natężenie ruchu na drodze badane jest automatycznie w dwóch punktach z zamontowanymi kamerami. Zlokalizowane są w Siedlcach i w Ścinawie przy moście. Trasa zyska klasę GP (droga główna ruchu przyspieszonego) co oznacza, że szerokość pasa ruchu ma wynosić 3,5 metra. Chodniki będą znajdowały się 5 m od drogi, a odcinki proste nie mogą być krótsze niż 250-400 metrów. W terenie zabudowanym przy takiej drodze z uwagi na bezpieczeństwo ruchu jest ograniczona do minimum ilość skrzyżowań.

Poprzedni artykułRodzice mówią NIE podzieleniu szkoły w Szklarach Dolnych – FOTO
Następny artykułPolkowice. W centrum miasta stanie kosz na nakrętki w kształcie serca