Fot. ilustracyjne: Pixabay

Dzięki staraniom KGHM Polska Miedź S.A. udostępniono uczniom i nauczycielom miedziowych szkół patronackich możliwość nauki języków obcych online. W ten sposób uczestnicy programu wspieranego przez Polską Miedź oraz Ministerstwo Edukacji, mają szansę podwyższania kompetencji zawodowych.

Platforma językowa eTutor jest dostępna dla pracowników KGHM od listopada ubiegłego roku. Nauka online jest dla nich bezpłatna. Dzięki rozszerzeniu oferty o szkoły, jeszcze więcej mieszkańców regionu, w tym rodzin KGHM, będzie mogło korzystać z darmowych lekcji angielskiego lub niemieckiego.

– Zdecydowaliśmy się na taką formę doskonalenia pracowników, z uwagi na to, że można z niej korzystać w dowolnym momencie, tak naprawdę za pomocą każdego urządzenia z dostępem do Internetu – mówi Magdalena Wróbel, Dyrektor Naczelny ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi. – W chwili uruchamiania tej możliwości, nikt nie spodziewał się, że w ciągu kilku najbliższych miesięcy sytuacja zmusi społeczeństwo do zdalnego nauczania, właśnie w oparciu o takie technologie – dodaje dyrektor Wróbel.

Sytuacja pandemii spowodowanej koronawirusem prowokuje wprowadzanie nowych rozwiązań w celu ochrony zdrowia i życia pracowników Grupy Kapitałowej KGHM.

– Z ogromnym wyzwaniem mierzy się również każda szkoła prowadząc zdalne zajęcia, dlatego zdecydowaliśmy się udostępnić uczniom z klas patronackich i nauczycielom naszych szkól platformę do nauki języków e-Tutor – wyjaśnia Arleta Chorąży, Dyrektor Departamentu Efektywności Zawodowej Pracowników. – Łącznie to ponad 2100 dostępów – precyzuje Arleta Chorąży.

Dzięki temu uczniowie oraz grono pedagogiczne szkół, które współpracują z KGHM, dołączyli do beneficjentów programu nauki języków obcych. Od teraz do końca tego roku będą mogli samodzielnie uczyć się języka angielskiego i niemieckiego w wygodnej i atrakcyjnej formie. Materiały przygotowano tak, by kształcić wszystkie kompetencje językowe – rozumienie ze słuchu, czytanie, pisanie, wymowę, gramatykę oraz słownictwo. Użytkownicy platformy mogą dostosowywać narzędzia i materiały do własnych potrzeb, uczyć się we własnym tempie. Platforma eTutor może posłużyć nie tylko jako narzędzie do samokształcenia, lecz także jako pomoc w procesie dydaktycznym w klasie, wspierając nauczycieli języków obcych.

– Przekazanie dostępów nie byłoby możliwe bez współpracy właściciela platformy, Grupy LangMedia, która przychyliła się do naszego pomysłu – podkreśliła Magdalena Wróbel.

KGHM patronuje klasom technicznym oraz branżowym I stopnia, które kształcącą w ośmiu szkołach ponadpodstawowych Zagłębia Miedziowego. Program „Kompetentni w branży górniczo-hutniczej. KGHM-kluczowy partner w kształceniu zawodowym” został uruchomiony w 2018 roku. W roku szkolnym 2019/2020 kształci się w nich ponad 1650 uczniów.

W ramach programu uczniowie klas patronackich mają szansę poznać proces technologiczny KGHM np. poprzez praktyki w spółce, wizyty zawodoznawcze i prelekcje ekspertów Polskiej Miedzi. Towarzyszy temu program stypendialny. Po pierwszym półroczu roku szkolnego 2019/2020 stypendia, na łączną kwotę blisko 60 tys. zł, otrzymało już łącznie 118 uczniów.

Patronatem KGHM Polska Miedź S.A. objęte są m.in.: Zespół Szkół Mechanicznych w Bolesławcu, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Henryka Pobożnego w Legnicy, Zespół Szkół Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie, Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie i Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonych w Polkowicach.