Ograniczenia związane z koronawirusem nie wykluczają możliwości zostania policjantem.  Można składać dokumenty, przesyłając je drogą pocztową do jednostek właściwych dla miejsca zamieszkania.

Chcesz zostać policjantem – dokumenty wyślij pocztą. Policja informuje, że do odwołania wprowadzono możliwość składania przez kandydatów do służby w Policji dokumentów wyłącznie drogą pocztową na adres: ul. Traugutta 3, 59-300 Lubin lub e-mailem:kpp@lubin.wr.policja.gov.pl; oficer.prasowy@lubin.wr.policja.gov.pl. Dokumenty muszą spełniać wymogi przepisów art. 25 ust. 2 pkt 1 ustawy o Policji,

Policja informuje, że do odwołania, zawieszone są pozostałe czynności przeprowadzane w ramach postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji. W okresie panującej epidemii, kiedy pozostajemy w domu, policja zachęca do myslenia o przyszłości. – Może to ten czas, aby podjąć decyzję o wstąpieniu w szeregi Policji. Oferujemy służbę wśród profesjonalistów, dającą możliwość rozwoju i na początek 3880 złotych uposażenia – informuje asp. szt. Sylwia Serafin, oficer Prasowy KPP w Lubinie. 

WYMAGANE DOKUMENTY:

– podanie o przyjęcie do służby w Policji;

– wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B);

– dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie;

– kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały dokumentów do wglądu), jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie;

– książeczka wojskowa zawierająca wpis potwierdzający odbycie zasadniczej służby wojskowej lub przeniesienie do rezerwy.