Lubińscy policjanci, za pomocą radiowozu wyposażonego w urządzenie nagłaśniające, apelują o pozostanie w domach i nie gromadzenie się. Funkcjonariusze prowadzą działania prewencyjne, przypominają, że w związku z obecną sytuacją w kraju, należy ograniczyć wychodzenie z domu.

Funkcjonariusze podczas pełnienia służby, wysyłają komunikaty głosowe, wykorzystując do tego urządzenia rozgłaszające, będące na wyposażeniu radiowozu.

Policjanci apelują o odpowiedzialne i rozsądne zachowanie w tym o przestrzeganie wprowadzonych ograniczeń, współpracę i realizowanie poleceń służb. W tym trudnym dla wszystkich momencie ważne jest, aby stosować się do poleceń wszystkich funkcjonariuszy i pracowników innych służb zajmujących się ograniczeniem rozprzestrzeniania się epidemii! Osoby objęte kwarantanną powinny, nawet nie z przymusu prawnego, ale społecznego obowiązku dbania o innych współobywateli, poddać się rygorom izolacji. Jeśli jesteśmy objęci kwarantanną, to mamy obowiązek być w miejscu kwarantanny.

Dbajmy o siebie i swoich bliskich – zostańmy w domach.

asp. szt. Sylwia Serafin