Na autostradzie A4 zmiany w ruchu. Utworzony będzie jeszcze dziś ( 19.03) dodatkowy punkt kontroli sanitarno – granicznej. Zmiany mają udrożnić przepływ transportu i skrócić wielogodzinne oczekiwanie zwłaszcza ciężarówek z transportem niezbędnym dla społeczeństwa.

 

Na wniosek Straży Granicznej, przy udziale Policji, WITD oraz GDDKIA, 18 marca w godzinach wieczornych, odbyło się spotkanie, podczas którego uzgodniona została zmiana tymczasowej organizacji ruchu na A4 w zakresie utworzenia dodatkowego punktu kontroli sanitarno – granicznej w obrębie przejścia granicznego Jędrzychowice.

Głównym celem utworzenia nowego punktu kontroli jest udrożnienie przepływu transportu towarowego niezbędnego dla celów funkcjonowania gospodarki RP.

Ruch pojazdów ciężarowych kierowany będzie do punktu kontrolnego na autostradzie A4 (km 2,6 km), pomiędzy węzłem Zgorzelec, a MOPem Żarska Wieś.

Natomiast ruch pojazdów osobowych i autobusów skierowany zostanie na DK30 i DK94, poprzez węzeł Zgorzelec.

Dzięki wprowadzonym zmianom ruch na przejściu granicznym w Jędrzychowicach powinien odbywać się płynniej.

Wprowadzenie kontroli graniczno – sanitarnej w nowo utworzonym punkcie planowana jest jeszcze dziś przed południem.

inf. GDDKiA