Fragment węzła oddany do ruchu. O zmianach na trasie Lubin – Polkowice informuje GDDKiA oddział we Wrocławiu. Wykonawca zadania III drogi ekspresowej S3 oddał do ruchu pierwszy fragment węzła Polkowice. Wprowadzona tymczasowa zmiana organizacji ruchu umożliwi kontynuację kolejnych prac na węźle. Kierowcy jadący do Polkowic będę teraz korzystać z fragmentu jezdni lewej S3 oraz części węzła.

Fragment węzła Lubin – Polkowice oddany do ruchu. Rzecznik prasowy GDDKiA oddział we Wrocławiu, Magdalena Szumiata informuje o zmianach na trasie Lubin Polkowice.

Tydzień temu wdrożona została organizacja ruchu polegająca na udostępnieniu kierowcom wiaduktu nad S3, w ciągu drogi powiatowej 1218D, prowadząca do miejscowości Szklary. 21 grudnia 2018 wykonawca poinformował, że w przerwie świątecznej będą prowadzone roboty na trasie głównej pomiędzy węzłem Polkowice, a węzłem Lubin Północ w zakresie: montażu barier energochłonnych, montażu masztów oświetleniowych, wykonywania poboczy z kruszywa, wywóz humusu. Prace bitumiczne zostaną wznowione od nowego roku. Jeśli warunki atmosferyczne będą sprzyjające, to w styczniu wykonawca planuje częściowo przełożyć ruch na jedną jezdnię pomiędzy węzłami Lubin Północ, a Polkowice. Należy pamiętać, że prace związane z układaniem warstw bitumicznych mogą odbywać się w odpowiedniej temperaturze i bez opadów deszczu/śniegu. Do tej pory od czerwca do sierpnia na zadaniu III uruchomiono fragmenty węzłów „granicznych” – Lubin Północ i Kaźmierzów. O planach związanych z wdrażaniem kolejnych etapów organizacji ruchu będziemy informować na bieżąco – dodaje Magdalena Szumiata.