Dziwne okręgi wyborcze w mieście? Działacze Stowarzyszenia Miasto Dla Mieszkańców zwracają uwagę lubinian, jak na przełomie ostatnich lat zmienił się zasięg okręgów wyborczych i z czyjej inicjatywy. Podkreślają też, prezentując swoich kandydatów w wyborach, że ich program jest prawdziwy. Jak mówią, nie obiecujemy “gruszek na wierzbie”. 

 

Nikt dotąd nie zwrócił uwagi na zmiany w zakresie okręgów wyborczych Lubina. – Porównaliśmy kształt i zasięg okręgów wyborczych w Lubinie.  W 2008 i w 2018. Z inicjatywy prezydenta Roberta Raczyńskiego i za zgodą obecnych radnych Rady Miasta na wyborczej mapie Lubina zaszły zmiany. Najwyraźniej widoczne w okręgu nr 3. Obecnie jest on rozproszony i zamieszkuje w nim najmniej wyborców. Zanim powstał ruch społeczny – Stowarzyszenie Miasto dla Mieszkańców, z Przylesia można było wybrać 6 radnych. Obecnie pięcioro. Zastanawia nas to, dlaczego akurat nie można na radnych z Przylesia głosować na ulicy Wroniej, Jastrzębiej, Pawiej, Orlej czy Sportowej? Według podziału okręgów radni Przylesia będą wybierani z terenu osiedla Krzeczyn czy Starego Lubina. Mamy wrażenie, że prezydent – inicjator takiego kształtu obwodów i nasi radni obawiali się zagrożenia podczas wyborów ze strony Miasta dla Mieszkańców i postanowili je zminimalizować – mówią w informacji prasowej działacze Stowarzyszenia. 

Jak dodają ich program wyborczy jest realny. – W odróżnieniu od niektórych kandydatów i ugrupowań nie obiecujemy „gruszek na wierzbie”. Drogich i niepotrzebnych. Nie do końca przemyślanych spektakularnych animowanych wizji, prezentowanych wyłącznie w celu skuszenia wyborców. Nie będziemy też odgrzewać tych samych obietnic – jak to robi kandydat Robert Raczyński, który od ośmiu lat obiecuje zadaszenie lodowiska i toru do jazdy szybkiej na łyżwach. Przez dwie ostatnie kadencje nie rozpoczęto tych inwestycji.
Jesteśmy poważni i uczciwi. Prezentowanie realnych pomysłów i dotrzymywanie umów to nasz wyraz szacunku do mieszkańców. Od dawna spotykamy się i rozmawiamy z mieszkańcami miasta. Nie tylko na pokaz podczas kampanii. Wynikiem tych rozmów jest nasz program wyborczy. Nie pieniądze na kampanie, kosztowne wizje i licytacja przedwyborczych obietnic rozdawania wszystkim i wszystkiego. Za darmo. Nasze kandydatki i kandydaci to nie zawodowi politycy. To zaangażowani i odważni ludzie, którzy wiedzą dlaczego chcą zostać radnymi. Działacze i społecznicy. Mieszkają w Lubinie i znają prawdziwe problemy mieszkańców swojego osiedla i miasta. Skupiamy niezależnych i aktywnych. W każdej chwili mogą powiedzieć dlaczego chcą być radnymi, jakie są najważniejsze problemy na ich osiedlu i jak zamierzają je rozwiązać. I w odróżnieniu od obecnych radnych, na pewno nie zignorują głosu społeczeństwa i nie będą bali się odpowiedzieć na pytania mieszkańców. Oto oni:
Okręg 1
1. KANJERSKA Marzanna Elżbieta
2. GOLCZ Cezary Marek
3. GAJDOSZ Edyta Dorota
4. LECH Władysław
5. ZIELIŃSKA Agnieszka

Okręg 2
1. JANICKI Sylwester
2. POCZYNEK Anna
3. JANOSIK Angelika
4. KORDAS Józef Tomasz
5. KUC Krzysztof Mariusz

Okręg 3
1. ZAWADZKA Edyta Maria
2. SOBKA Zbigniew Marian
3. KRASOWSKI Marcin Karol
4. ŁOBOCKA Kamila Anna
5. SWOŁ Zofia Barbara

Okręg 4
1. CACEK Damian Paweł
2. MACIERZYŃSKA Beata Zdzisława
3. KWIATKOWSKA Hanna
4. CEPIŃSKI Dariusz Tadeusz
5. SKOCZEK Krzysztof

 

Program wyborczy KW Miasto dla Mieszkańców
Budowa nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego
1. Powołanie społecznych organów konsultacyjnych w postaci Rady Seniorów, Młodzieżowej Rady Miasta i Rad Osiedlowych
2. Zapewnienie wsparcia przy realizacji budżetu obywatelskiego, inicjatywy lokalnych i przeprowadzanie szerokich audytów społecznych przed dużymi inwestycjami.
3. Gwarancji wysokiej jakości komunikacji urzędu z Mieszkańcami – poprzez cykliczne i regularne spotkania z prezydentem, radnymi, naczelnikami wydziałów.
Oświata i opieka nad dziećmi – spójny system edukacji, gwarantujący wszechstronny rozwój dzieci i młodzież.
1. Opieka stomatologiczna dla każdego dziecka poprzez wprowadzenie bonu stomatologicznego.
2. Zwiększenie ilości półkolonii w celu zapewnienia kompleksowej opieki nad dziećmi w czasie ferii i wakacji.
3. Wprowadzenie w szkołach dodatkowych programów wychowawczych, lekcji wyrównawczych i uzupełniających wiedzę.
Pakiet Senioralny
1. Budowa Domu Seniora – całodobowego i rozbudowa domu dziennego pobytu, powołanie Centrum Rehabilitacji dla Seniorów
2. Wprowadzenie programu dopłat do leków i zabiegów rehabilitacyjnych, a także karty seniora dającej zniżki w instytucjach kulturalnych podległych miastu.
3. Wsparcie dla Uniwersytetu III wieku – zapewnienie jednej siedziby oraz rozszerzenie zakresu zajęć.
Mieszkalnictwo i infrastruktura miejska
1. Reorganizacja RTBS i przywrócenie jego pierwotnej funkcji w zakresie budowy mieszkań na wynajem -wykorzystanie funduszy z Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Banku Gospodarstwa Krajowego.
2. Zmiana polityki zagospodarowania mieszkań komunalnych.
3. Rewitalizacja zaniedbanych obszarów miasta, zarówno dużych – jak Zalew Małomicki, jak i małych – podwórka i skwery osiedlowe.
Infrastruktura drogowa i bezpieczeństwo
1. Ekrany dźwiękochłonne.
2. Oświetlenie przejść dla pieszych lub ich przebudowa.
3. Remonty dróg i chodników osiedlowych – wraz z przebudową miejsc szczególnie uciążliwych w użytkowaniu – wyjazdy z osiedla D na ulicę M. Skłodowskiej, przebudowa zajezdni autobusowej na ul. M. Skłodowskiej, remont ul. Spacerowej w kierunku Goli itp.
Ochrona środowiska i ochrona zwierząt)
1. Budowa schroniska dla zwierząt
2. Budowa stacji pomiarowych smogu
3. Kompleksowe wsparcie dla organizacji zajmujących się ochroną przyrody i ochroną zwierząt w zakresie m.in. prowadzenia akcji sadzenia drzew przez uczniów szkół i przedszkoli, sprzątanie świata itp., wdrażania programów sterylizacji bezpańskich zwierząt, utworzenia cmentarza dla zwierząt, prowadzenia warsztatów edukacyjnych.

Rozwój i nowoczesność
1. Uruchomienie środków i narzędzi zewnętrznych wspierając rozwój miasta i realnie poprawiających codzienne życie mieszkańców m.in. poprzez powołanie grup zakupowych.
2. Utworzenie biura projektowego wspierającego pozyskiwanie środków oraz pomoc przy realizacji. projektów przez organizacje pozarządowe, spółdzielnie, małe i średnie przedsiębiorstwa.
3. Współpraca z dużym i średnim biznesem w zakresie utworzenia Parku technologiczno – naukowego, zapewniającego przepływ nowoczesnych myśli technologicznych.

inf./fot. Stowarzyszenie Miasto Dla Mieszkańców 

Poprzedni artykułZUS ostrzega. Oszuści znowu próbują działają
Następny artykułPoleje się asfalt na Niepodległości. Będą utrudnienia

3 KOMENTARZE

Comments are closed.