Planowane prace remontowe w Hucie Miedzi Głogów II zostały zakończone. Postój rozpoczął się 9 kwietnia, kiedy wyłączono podawanie koncentratu do pieca zawiesinowego i trwał prawie 2,5 miesiąca. 25 czerwca br. o godzinie 11:00 został podany koncentrat do pieca zawiesinowego, co ostatecznie zakończyło postój remontowy Huty.

Prace remontowe objęły ciąg technologiczny Huty Miedzi Głogów II, czyli Wydział Przygotowania Wsadu, Wydział Pieca Zawiesinowego, Kocioł Odzysknicowy, Wydział Pieca Elektrycznego i Konwertorów, Wydział Pieców Anodowych oraz Fabrykę Kwasu Siarkowego. Równolegle prowadzono prace remontowe, wynikające z przygotowania instalacji do kolejnej kilkuletniej kampanii produkcyjnej oraz prace inwestycyjne w celu przygotowania instalacji do coraz wyższych wymagań jakościowych oraz środowiskowych.

– Prace wymagały bardzo dużego zaangażowania służb Huty Miedzi Głogów, w szczególności zespołów remontowych, technologicznych oraz inwestycyjnych – mówi Rafał Pawełczak, prezes zarządu KGHM Polska Miedź – W remoncie ciągu technologicznego HMG II uczestniczyło również około 800 pracowników firm zewnętrznych. Ze względu na ograniczenia czasowe oraz szeroki zakres zadań, załogi były dostępne siedem dni w tygodniu. Wznowienie produkcji po postoju remontowym nastąpiło 8 dni szybciej aniżeli wynikało z pierwotnych założeń harmonogramu. Nawet kilkudniowe skrócenie okresu remontu, przy tak dużej skali przedsięwzięcia, jest sukcesem – dodaje prezes miedziowej spółki.

Do najważniejszych zadań remontowo-inwestycyjnych zrealizowanych podczas tegorocznego postoju można zaliczyć remont kapitalny pieca zawiesinowego z wymianą trzonu, remont średni kotła odzysknicowego, wymianę I wieży absorpcyjnej w Wydziale Kwasu Siarkowego. 13 czerwca br. rozpoczęło się wygrzewanie pieca zawiesinowego, a 15 czerwca br. wygrzewanie pieca elektrycznego. Natomiast 22 czerwca uruchomiono nową suszarnię parową koncentratu, która w porównaniu do poprzedniego węzła suszenia koncentratu, pozwoli na lepsze wykorzystanie ciepła powstającego w procesie. Nowa suszarnia zapewni bardziej stabilne prowadzenie procesu oraz umożliwi obniżenie kosztów związanych ze zużyciem gazu.

W poniedziałek, 25 czerwca br. o godzinie 11:00 został podany koncentrat do pieca zawiesinowego, co ostatecznie zakończyło postój remontowy Huty Miedzi Głogów II. Obecnie trwają prace regulacyjne uruchomionego po remoncie ciągu technologicznego.

(KGHM)