22 stycznia odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie stron ZUZP dla pracowników KGHM Polska Miedź. Związki Zawodowe ustaliły wspólne stanowisko do kolejnych negocjacji. Nowe ustalenia związkowców dotyczą głównie wzrostu płac.

 

Pierwsze w 2018 roku spotkanie stron ZUZP dla pracowników KGHM Polska Miedź było okazją do poznania cennych informacji. KGHM zaprezentował dane o zatrudnieniu w ubiegłym roku oraz o wynagrodzeniach. Urząd Statystyczny podał informacje o wzroście wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw czwartym kwartale 2017 bez nagród zysku. To 7,62%. Zgodnie z nowymi zasadami negocjacji płacowych jeśli nie dojdzie do porozumienia załoga ma zagwarantowany wzrost stawek płac zasadniczych o co najmniej 6,1%.

Związki Zawodowe ustaliły wspólne stanowisko do kolejnych negocjacji na dzień 5 lutego 2018.

1. Wzrost stawek stawek płac zasadniczych co najmniej o 6,1%,

2. włączenie wpływu podatku od miedzi i srebra na nagrodę z zysku, tak by nagroda osiągnęła 24%( obecnie jest 17%)

3. Włączenie premii C1 do płacy zasadniczej

4. wyliczenie stawki godzinowej z 9 zamiast z 8 kategorii zaszeregowania za pracę w warunkach szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych

5. ujednolicenie zaszeregowania pracowników ze względu na zmianę przepisów wraz z ustanowieniem kategorii osobistego zaszeregowania od 12 do 16 dla górnika operatora samojezdnych maszyn górniczych.

źródło: KZZPD