KGHM Polska Miedź S.A. oraz gmina Polkowice zawarły porozumienie, które umożliwi rozbudowę Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most” o Kwaterę Południową. Inwestycja przedłuży działalność spółki w regionie o kolejne dekady.

Porozumienie podpisali 20 listopada w Lubinie, prezes zarządu KGHM Radosław Domagalski, burmistrz gminy Polkowice przy kontrasygnacie sołtysów miejscowości Żelazny Most, Pieszkowice, Dąbrowa, Komorniki i Tarnówek.
Strony porozumienia potwierdziły gotowość do realizacji projektów, które podniosą poziom życia mieszkańców gminy i umożliwią jej rozwój, ale także pozwolą przedsiębiorstwu na dalsze funkcjonowanie. KGHM od ponad 55 lat prowadzi działalność górniczą w zagłębiu miedziowym. Przyszłość spółki jest uzależniona między innymi od rozbudowy niezbędnej infrastruktury przemysłowej. Element integralny a zarazem strategiczny w całym procesie technologicznym stanowi OUOW „Żelazny Most”.
– Bez tej inwestycji, nie byłoby KGHM. To kluczowe ogniwo w ciągu technologicznym, bez którego produkcja miedzi oraz innych metali byłaby niemożliwa – podkreślił Radosław Domagalski, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.
Szef KGHM podkreślił znaczenie polityki dialogu społecznego w strategii rozwoju spółki. – Nasza firma po raz kolejny udowodnia, że poważnie traktuje społeczną odpowiedzialność biznesu. Dialog społeczny i transparentność działań Polskiej Miedzi mają fundamentalne znaczenie w procesie inwestycyjnym. Dokładamy wszelkich starań, aby nasza działalność odbywała się w poszanowaniu potrzeb lokalnych społeczności. Osiągnięty kompromis świadczy o umiejętności wypracowania zgodnej wizji przyszłości firmy i regionu. Cieszę się, że możemy wspólnie podejmować długofalowe decyzje – powiedział Domagalski.
Partnerami prowadzonego przez KGHM już od kilku lat dialogu społecznego są burmistrz Polkowic, Sołtysi oraz radni Rady Miejskiej Polkowic wraz z kluczowymi uczestnikami rozmów, czyli mieszkańcami pięciu miejscowości położonych najbliżej OUOW „Żelazny Most” tj.: Tarnówka, Żelaznego Mostu, Pieszkowic, Dąbrowy i Komornik.
– Rozwój gminy Polkowice jest ściśle związany z KGHM. Z tego powodu kluczowe znaczenie we wzajemnych relacjach mają szacunek i wspólne poszukiwanie, w drodze dialogu z mieszkańcami takich rozwiązań, które będą zadowalać zarówno jedną jak i drugą stronę. Wypracowane w wyniku licznych spotkań i konsultacji porozumienie w sprawie rozbudowy Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most” o Kwaterę Południową spełnia te warunki – przyznał Wiesław Wabik, burmistrz Polkowic.

Strony zobowiązały się do współpracy w kilkunastu obszarach:
dofinansowania letniego oraz zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
opieki zdrowotnej,
ochrony gleb i upraw,
poszukiwania alternatywnych rozwiązań dotyczących zaopatrzenia w energię cieplną,
większego dostępu do Internetu i poprawy zasięgu telefonii komórkowej.
działania w zakresie szkód górniczych,
wsparcia w przygotowaniu do procesów rekrutacji prowadzonych przez KGHM
zapewnienia bezpieczeństwa społeczności bezpośrednio sąsiadującej z Żelaznym Mostem”