W związku z zakończeniem okresu wakacyjnego następują zmiany w kursowaniu autobusów Lubińskich Przewozów Pasażerskich

Na rozkładach umieszczonych na przystankach pasażerowie będą mogli sprawdzić godzinę odjazdu, spoglądając na tabelę  “Dni Robocze”, bowiem powracają kursy zawieszone na okres wakacyjny.

Dodatkowo od dnia 04.09.2017 r. (poniedziałek) przystanek w miejscowości Obora ulica Malinowa 02 NŻ zostaje wyłączony z ruchu do odwołania, najbliższy przystanek w kierunku Lubina, Obora ulica Lubińska nr 11 dla linii 1, 7 oraz Zacisze 01 NŻ dla linii 3B i 4.

W związku z nadchodzącym nowym rokiem szkolnym oraz upływem ważności biletów na powiatową komunikację publiczną informujemy, że uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, zamieszkali na terenie Miasta i Gminy Lubin mogą już składać wnioski na objęcie ich Lokalnym Programem Wyrównywania Szans Edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Wnioski należy składać w terminie do 7 września 2017 r.:

1) w sekretariacie szkoły, do której uczęszcza uczeń – wnioski dotyczące uczniów uczęszczających do szkoły prowadzonej przez Gminę lub Miasto Lubin;

2) w Urzędzie Gminy w Lubinie w Referacie Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia (ul. Władysława Łokietka 6a pok. nr 3) – wnioski dotyczące uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych których organem prowadzącym nie jest Gmina lub Miasto Lubin.

Za uczniów do 18 roku życia, wnioski składają rodzice lub ustanowieni opiekunowie prawni albo kurator ustanowiony dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo.

Regulamin udzielania wsparcia materialnego uczniom w ramach lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubin oraz formularze wniosków znajdują się na stronie BIP Urzędu Gminy Lubin: wnioski do pobrania

inf:/własna/U.G. Lubin 

Poprzedni artykułMiedziowi wygrali z Częstochową na własnym boisku
Następny artykułW Klubie Rugby Miedziowi Lubin ruszyła rekrutacja