Pod koniec czerwca Narodowy Fundusz Zdrowia ogłosił sieć szpitali w całej Polsce. Podzielił je na sześć grup. Nowy system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) przewiduje na samym Dolnym Śląsku 45 placówek szpitalnych. Wśród nich w grupie II znajduje się szpital MCZ S.A. w Lubinie.

 

Nowa ustawa dotycząca sieci szpitali ma pomóc w usprawnieniu organizacji udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez szpitale oraz przychodnie przyszpitalne. Nowe zasady mają ułatwić dostęp pacjentów do leczenia specjalistycznego w szpitalach oraz umożliwić lepsze zsynchronizowanie świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych. Nowe zasady ułatwią także zarządzanie szpitalami.

– Oznacza to w moim odczuciu spokojniejsze gospodarowanie środkami. Nowy system budżetowy zapewni nam to, że będziemy mogli planować racjonalnie, gdyż budżet będziemy znali na rok z góry. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli występować w procedurach konkursowych. – mówi Piotr Milczanowski, prezes zarządu MCZ S.A. w Lubinie. – Podstawą do naliczania stałego ryczałtu na najbliższy okres finansowania będzie rok 2015. Z naszych wstępnych obliczeń wynika, że trochę na tym zyskamy. 2015 był rokiem, kiedy wykonaliśmy dużo procedur. Jeżeli wszystkie zostaną wzięte pod uwagę, a tak ma to funkcjonować, to szpital Miedziowego Centrum Zdrowia na tym zyska – dodaje prezes Milczanowski.

– Te pieniądze, które otrzymamy ryczałtem będziemy otrzymywać na całość funkcjonowania naszej działalności i to naszą rolą będzie, żeby te pieniądze dobrze zagospodarować, żeby wiedzieć na co przeznaczyć i w których dziedzinach mamy przeznaczyć w większej skali, a w których w mniejszej – dodaje Waldemar Sułek, wiceprezes zarządu MCZ S.A. i dyrektor ds. finansowych.
Zasady oparte na sieci szpitali mają zapewnić obok odpowiedniego poziomu usług medycznych, ciągłość i stabilność finansowania szpitali.
Wpisanie szpitala do sieci PSZ ma być gwarancją, że NFZ zawrze z daną placówką umowę bez konieczności uczestniczenia w postępowaniu konkursowym. Nowy system ma też pomóc w skróceniu kolejek na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych i w izbach przyjęć. Te placówki z sieci, które mają SOR będą też miały przychodnie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
W ramach PSZ określono sześć poziomów systemu zabezpieczenia świadczeń. Podstawą kwalifikacji szpitala do konkretnej grupy jest realizacja świadczeń zdrowotnych. Szpital MCZ znalazł się w drugiej grupie, w której placówki mają oddziały: chirurgii dziecięcej, plastycznej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, otorynolaryngologii, reumatologii, kardiologii, neurologii, okulistyki oraz urologii. W tej samej grupie szpitali stopnia II są też placówki: ZOZ w Kłodzku, Szpital “Latawiec” w Świdnicy, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, Wielospecjalistyczny szpital – SPZOZ w Zgorzelcu, Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu i Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji w Kamiennej Górze.

– To, że Miedziowe Centrum Zdrowia znalazło się w sieci, jest bardzo ważne, nie tylko z naszego punktu widzenia, ale z punktu widzenia mieszkańców Zagłębia Miedziowego. Wiedzieliśmy, że takie szpitale, jak ten w Głogowie, Legnicy czy RCZ w Lubinie znajdą się na liście od razu. Nie spodziewaliśmy się jednak, że MCZ znajdzie się na niej w pierwszym rzucie. Jest to olbrzymi sukces nie tylko dla nas, ale i dla Lubina. Myślę, że nie ma na Dolnym Śląsku takiego powiatu, w którym jedno miasto o takiej wielkości miałoby dwa szpitale będące w sieci. To ewenement  na skalę Polski– dodaje Waldemar Sułek.

– Warto wspomnieć, że MCZ S.A. jest jedynym na Dolnym Śląsku prywatnym szpitalem wielospecjalistycznym w sieci – dodaje Piotr Milczanowski, prezes zarządu MCZ S.A.