21 czerwca 2017 w Centrali KGHM Polska Miedź odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy miedziowej spółki. Wśród głównych punktów podejmowanych podczas posiedzenia były sprawozdania finansowe, uchwały o absolutorium dla zarządu i Rady Nadzorczej, ale też to, co najbardziej interesuje posiadaczy akcji miedziowej spółki – wysokość dywidendy, którą w tym roku uchwalono na poziomie 1 zł za akcję i termin jej wypłaty.

 

To już tradycja, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy KGHM Polska Miedź podejmuje istotne uchwały na temat sprawozdań finansowych, absolutorium dla członków Rady Nadzorczej, zarządu miedziowej spółki oraz wysokości i terminu wypłaty dywidendy. 21 czerwca akcjonariusze spotkali się w Centrali KGHM i jednym z głównych punktów posiedzenia były sprawozdania finansowe za 2016 rok. – Odnotowaliśmy spadek produkcji miedzi, ale na sprzedaży miedzi odnotowaliśmy 1% wzrostu. To wynik sprzedaży zapasów i koncentratów. W przychodach odnotowaliśmy spadek o 4%, to zaś blisko jeden miliard złotych. To wynik spadków cen surowców i kursów walutowych. W 2016 roku notowania miedzi spadły poniżej 5 tys. dolarów za tonę. To próg, który powoduje, że musieliśmy brać pod uwagę również scenariusze kryzysowe. Kurs walut, przede wszystkim dolara amerykańskiego był korzystny i to on ma większy wpływ na przychody niż kursy cen surowców. Czynnik słabej złotówki też był bardzo korzystny dla spółki. Wydaje się, że mamy powody do optymizmu, i by sądzić że ceny miedzi, srebra i molibdenu pozostaną na poziomach wyższych niż w 2016 roku. Ubiegły rok był na poziomie podobnym jak w 2015. To wynik dobry. Sierra Gorda odnotowała wyższy poziom produkcji w 2016 niż w 2015. W Polsce było niżej ze względu na postoje w Hucie Miedzi Głogów. Ważne jest też to że stabilizujemy produkcję is sprzedaż molibdenu – mówił w sowim sprawozdaniu Radosław Domagalski – łabędzki, prezes zarządu KGHM Polska Miedź.

Zarząd spółki zaproponował akcjonariuszom, by za rok 2016 dywidenda wyniosła 1 zł za papier. – Rekomendacja dywidendy, czyli 200 mln złotych, czyli 1 złoty na akcję, Wynika z kilku czynników. Z których najważniejsze to sytuacja spółki która wciąż jest zadłużona. Dywidenda jest wypłacana z długu. z drugiej strony z chęci spółki pozostania postrzeganą jako spółka dywidendowa – mówił przed głosowaniem Stefan Świątkowski, wiceprezes zarządu KGHM Polska Miedź.

Akcjonariusze przychylili się do propozycji zarządu. Dniem, w którym nastąpi nabycie praw do dywidendy będzie 14 lipca. Wypłata odbędzie się w dwóch równych ratach: 17 sierpnia i 16 listopada.

W końcowych punktach posiedzenia akcjonariuszy głosowano nad uchwałami dotyczącymi absolutorium dla członków zarządu i Rady Nadzorczej, w której dokonano zmian.

Poprzedni artykułBasen odkryty czynny, jak w wakacje
Następny artykułLubinExtra! 143