W związku z zagrożeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lubinie wydał komunikat, w którym zobowiązuje właścicieli drobiu lub innych ptaków do zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 2091) w sprawie zarządzenia srodków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków osoby utrzymujące drób lub inne ptaki zobowiązane są do zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

Obowiązek zgłaszania dotyczy również rolników indywidualnych, utrzymujących drób lub inne ptaki na potrzeby własne.

– Kto będąc posiadaczem zwierząt nie zgłasza miejsc, w których przetrzymuje zwierzęta z gatunków wrażliwych na daną chorobę zakaźną zwierząt powiatowemu lekarzowi weterynarii podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,5 do dwukrotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej.

– Kto nie podejmuje określonych działań w celu zabezpieczenia gospodarstw przed przenikaniem czynnika zakaźnego podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,5 do dwukrotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej.

– Kto nie utrzymuje zwierząt, w tym nie karmi i nie poi w określony spos6b, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,2 do 0,8 kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej.

Obowiązek ten nie dotyczy właścicieli ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych. Obowiązek zgłaszania dotyczy również rolników indywidualnych, utrzymujących drób lub inne ptaki na potrzeby własne.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Paderewskiego 100, 59-300 Lubin tel.: (76) 844-28-25, fax: (76) 844-28-25, e-mail: lubin@wroc.wiw.gov.pl, www.piw-lubin.pl

Przypomnijmy, wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla gospodarstw.uwagahpai

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Bezwzględne należy przestrzegać zasady bioasekuracji:

– zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;

– nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;

– nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;

– stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;

– stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;

– przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

inf: UG Lubin

Poprzedni artykułPan Bielik na aukcji WOŚP
Następny artykułFEN 15 Final Strike – oficjalne wyniki ważenia