Niepokojąco brzmi komunikat na stronie WPEC. Wszystko wskazuje na to, że część lubinian poczuje wkrótce zimno. Wszystko dlatego, że spółka MPEC Termal S.A. nie reguluje swoich zobowiązań wobec producenta ciepła, czyli WPEC w Legnicy S.A. 

 

                          Na stronie WPEC w Legnicy czytamy: ” Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna, informuje mieszkańców Lubina, że w związku z niespłacaniem przez Spółkę MPEC „Termal” S.A. należności za zakupione ciepło wobec WPEC w Legnicy S.A. i brakiem porozumienia w sprawie regulowania bieżących należności – istnieje niebezpieczeństwo wstrzymania od dnia 29.11.2016r., dostawy ciepła do obiektów zasilanych przez tego operatora. Dotyczy to obiektów zlokalizowanych w mieście Lubinie na osiedlach: Przylesie, Ustronie IV, Staszica i Świerczewskiego.
Dostawy ciepła dla odbiorców, którzy posiadają umowy zawarte bezpośrednio ze Spółką WPEC w Legnicy S.A. nie są zagrożone.
Jednocześnie Spółka WPEC w Legnicy S.A. informuje, że w sytuacji zawarcia porozumienia o realizacji zobowiązań finansowych przez Spółkę MPEC „Termal” S.A., zostaną podjęte działania wznawiające dostawy ciepła jej odbiorcom w Lubinie”. 

Dodajmy, że MPEC Termal, to komunalna spółka należąca do Lubina, podlegająca prezydentowi miasta. 

1 KOMENTARZ

  1. Termal opublikował informację, że się zrestrukturyzował i płaci należności. Oczywiście pewnie te po restrukturyzacji. Moim zdaniem mieszkańcy i firmy powinny to zgłaszać do prokuratury…

Comments are closed.