Na strzelnicy sportowej „Przylesie” w Lubinie odbyły się XXII indywidualne strzeleckie mistrzostwa powiatu lubińskiego na rok 2016. W zawodach udział wzięło 34 zawodniczek i zawodników z naszego powiatu,

którzy walczyli o puchary Starosty lubińskiego Adama Myrdy, Wójta Gminy Tadeusza Kielana oraz Burmistrza Ścinawy Krystiana Kosztyły i o tytuły mistrzów w strzelaniu z broni kulowej na rok 2016. Zawodniczki i zawodnicy startowali w konkurencjach karabin i pistolet sportowy oddając po 30 strzałów ocenianych. Wynik uzyskany decydował o zajętym miejscu indywidualnym w konkurencji.

Przed główną konkurencją odbyło się strzelanie VIP-ów, czyli przedstawicieli władz powiatu i gmin należących do Lubina. W konkurencji karabinowej, bezapelacyjnie najlepszy okazał się burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła, który kolejny rok stanął na najwyższym stopniu podium.

W konkurencji karabin dowolny mężczyzn najlepsi byli:

1. Michał Antoniuk – 282 pkt.
2. Damian Zima – 274 pkt.
4. Krzysztof Stępień – 272 pkt.
5. Roland Starzyński – 271 pkt.
5. Stanisław Paczkowski – 270 pkt.

W pistolet sportowym mężczyzn zwyciężyli:

1. Tomasz Pawelczyk – 260 pkt.
2. Tadeusz Białocki – 254 pkt.
3. Władysław Mika – 253 pkt.
4. Radosław Pilut – 245 pkt
5. Jan Czerwiński – 233 pkt.

W konkurencji pistolet sportowy kobiet najlepsze były:

1. Natalia Nowak – 277 pkt.
2. Marzena Kosydor – 19 pkt.

W konkurencji karabin sportowy kobiet na podium stanęły:

1. Malwina Słowikowska – 213 pkt.
2. Anna Kosobucka – 188 pkt. .
3. Irena Szmagier – 147 pkt.

Najlepszymi zawodnikami startujących z Gminy Lubin byli:

Karabin – Michał Chudy
Pistolet sportowy – Krzysztof Lewicki,

którzy otrzymali puchary wójta Gminy Lubin Tadeusza Kielana.

Wręczenia pucharów, medali oraz dyplomów ufundowanych Starostę Adama Myrdę oraz wójta Tadeusza Kielana i burmistrza Krystiana Kosztyłę dokonał przedstawiciel Starosty Pan Mariusz Gruszczyński wraz z prezesem Zarządu Rejonowego LOK Andrzejem Drogoszem. Organizator zawodów pragnie serdecznie podziękować Szefom samorządów naszego powiatu za pomoc w ich organizacji i znaczący udział w kosztach ich organizacji.
Najbliższe zawody strzeleckie organizowane przez lubiński LOK to zawody Sołeckie Gminy Lubin o Puchar Wójta Tadeusza Kielana, które rozegrane zostaną 25.09.
Kolejne to zawody barbórkowe Oddziału ZG „Lubin” o Puchar Dyrektora Oddziału, ich termin i miejsce to 9.10.2015 r. na strzelnicy „Przylesie”

fot: 1-100 RM/101-111 Mariusz Gajewski

1 KOMENTARZ

Comments are closed.