Pol- Miedź Trans, spółka z grupy kapitałowej KGHM podpisała porozumienie z Urzędem Miasta w Legnicy o współpracy w zakresie utworzenia klasy technikum transportu kolejowego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy. Poza tym przy placówce powstanie wspierany też przez Pol – Miedź Trans ośrodek szkolenia i egzaminowania maszynistów. 

Wstępnie do dyspozycji przyszłych uczniów jest 16 miejsc, ale nie wykluczone, że w przypadku większego zainteresowania młodzieży klasa zostanie powiększona. Uroczyste podpisanie porozumienia pomiędzy Pol – Miedź Trans, Urzędem Miasta w Legnicy i Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących miało miejsce 5 maja w Urzędzie Miasta w Legnicy. – Jest mi niezmiernie miło, że mogę uczestniczyć w podpisaniu tych dwóch listów intencyjnych: w sprawie utworzenia klasy o kierunku technik mechanik kolejowy oraz ośrodka kształcenia maszynistów. Dzięki zaangażowaniu miasta i szkoły ZSTiO  w Legnicy myślę, że to porozumienie będzie dobrym prognostykiem na przyszłość jeśli chodzi o kształcenie zawodowe tak zaniechane w ostatnich latach w naszym kraju. Chcę podkreślić, że ten ośrodek  kształcenia maszynistów jest jednym z  20 tylko istniejących w Polsce.  Były wymagane wszystkie zgody Urzędu Transportu Kolejowego aby to się ziściło. Urząd jako podmiot zewnętrzny musiał wydać pewne certyfikaty.  Z punktu widzenia naszej firmy to jest priorytet. Maszynista to król wszystkich zawodów kolejowych. Kształcenie jest długotrwałe i skomplikowane. Wychowanie i zatrzymanie dobrego maszynisty w firmie wymaga dużego wysiłku ze strony właściciela takiej firmy. Deklarujemy, że wszystkie zamierzenia zostaną na pewno wobec uczniów zrealizowane. To powinno zaowocować dalszym rozwojem naszej współpracy w przypadku nie tylko tej jednej klasy –  mówił Zbigniew Bytnar, prezes Zarządu Pol – Miedź Trans.

Warto wspomnieć, że maszynista z odpowiednimi uprawnieniami może zarabiać nawet około 5000 złotych. Uczniowie, którzy zdecydują się na kształcenie w tym kierunku  będą mogli liczyć na pomoc spółki Pol – Miedź Trans zarówno w kwestii zakupu podręczników, jak i miejsca odbywania praktyk czy też wsparcia pracowników w zakresie teoretycznego nauczania. Spółka ma zamiar wyposażyć sale w odpowiednie tablice czy symulatory potrzebne w nauczaniu na tym kierunku. Najlepsi uczniowie będą też mogli liczyć na stypendia.