Burmistrz szukał sposobu na otwarcie okna z dotacjami i znalazł. Część miasta zostanie administracyjnie przyłączona do sołectwa Krzyżowa.

scinawa bedziem mniejsza_Zmiany nie dotyczą terenu zamieszkanego. Nikt nie jest na nim zameldowany, choć prowadzone są dwie budowy. Obszar sięga ponad 50 hektarów położonych w rejonie os. Polne i tamtejszej ulicy Wiosennej oraz terenów szkolnych i samej Szkoły Podstawowej nr 3 wraz z ogródkami działkowymi będącymi na przedłużeniu ulicy Królowej Jadwigi.

– Chcemy pozyskać dotację m.in. na przebudowę układu komunikacyjnego, a takie dotacje są łatwiejsze do pozyskania dla terenów wiejskich niż miejskich – nie ukrywa burmistrz Krystian Kosztyła. Osobiście prezentował zainteresowanym mieszkańcom założenia zmiany i powody przyłączenia części terenu miejskiego do sołectwa Krzyżowa.

Dodajmy, że teren leżący wzdłuż ul. Wiosennej (po prawej stronie) za szkołą przewidziany jest pod zabudowę mieszkalną. Jego atrakcyjność jest mniejsza z powodu braku mediów. Burmistrz dodaje, że zmiana administracyjna z terenu miejskiego na wiejski pozwoli również ubiegać się o pieniądze na przebudowę układu komunikacyjnego przy szkole podstawowej. Dzisiaj bolączką jest dojazd do placówki, zwłaszcza rano kiedy ruch samochodowy w tym miejscu jest bardzo duży – to prawdziwe wąskie gardło. – Szukamy zewnętrznych pieniędzy, aby zmieniać miasto i gminę. Jeżeli zmiana administracyjna przynależności tego terenu, jest jednym ze sposobów, dlaczego mam nie spróbować. Zwłaszcza, że zainteresowani sprawą mieszkańcy, zarówno w mieście jak i sołectwie Krzyżowa, po przeprowadzonych konsultacjach społecznych, pozwolili nam tej zmiany dokonać – mówi burmistrz Kosztyła.

scinawa (1)_