Pod hasłem KGHM TO MY spółka organizuje w tym roku specjalny konkurs. Jego idea jest prosta – integracja pracowników Grupy KGHM, ich przyjaciół i mieszkańców Zagłębia Miedziowego.

– Zapraszamy wszystkich uczestników centralnych uroczystości barbórkowych (Akademia, Pochód Lisa Majora, Karczma Piwna, Comber Babski) odbywających się 3 grudnia w Głogowie, do udziału w tworzeniu filmu o wspólnym święcie. Każdy może nakręcić ujęcia , które staną się częścią niezwykłego filmu. Kręcić można telefonem komórkowym, aparatem fotograficznym, kamerą – czym kto może i chce. Filmy przesłane na adres filmzbarborki@kghmtomy.pl zostaną wykorzystane w przygotowaniu pamiątkowej relacji z Barbórki KGHM 2015. Najlepsze z przesłanych materiałów zostaną wyróżnione nagrodami – informuje Dariusz Wyborski.
Akcję można śledzić na portal społecznościowym Facebook pod wydarzeniem KGHM TO MY. Szczegóły o konkursie i nagrodach można znaleźć na stronie www.kghmtomy.pl