Regionalny Ośrodek Kardiologii szpitala MCZ S.A. postanowił nie tylko świętować jubileusz 30 lat istnienia, ale dokonać też podsumowań dotychczasowych osiągnięć. Oceniano swoją działalność, dziękowano zespołowi ludzi, którzy pracowali trzy dekady na rewelacyjne wynik ośrodkai. Z okazji jubileuszu zorganizowano konferencję kardiologiczną z udziałem sław polskiej kardiologii

Konferencja miała miejsce w czwartek 5 listopada w CK Muza w Lubinie. W spotkaniu wzięło udział wielu gości związanych bezpośrednio z ROK, ale też spoza Lubina. Organizatorami konferencji był MCZ S.A., ROK, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne Oddział we Wrocławiu i Społeczna Fundacja Zdrowe Serce. Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć doktora Macieja Dałkowskiego, który był zarówno założycielem ROK, jak i wieloletnim kierownikiem. – Przychodząc do Lubina i podejmując pracę miałem ściśle określony cel. Było to stworzenie w Lubinie wysokospecjalistycznego ośrodka kardiologicznego. Żeby tego dokonać trzeba było wykształcić się najpierw samemu, zrobić pomieszczenia, sprzęt i wyszkolić ludzi w tej bardzo trudnej dziedzinie. Myślę, że się udało. Ośrodek jest nie tylko naszym sukcesem, czyli zespołu lekarzy pracujących w tym szpitalu, ale też Miedziowego Centrum Zdrowia – mówił Maciej, Dałkowski. – Zmieniono technikę leczenia zawałów – zastosowano kardiologię interwencyjną i zmieniono logistykę. Nawiązano współpracę z pogotowiem ratunkowym. Dzięki temu wszystkiemu udało się obniżyć śmiertelność w zawale z kilkunastu procent do 3,8%. W ciągu ostatnich 15 lat leczyliśmy ponad 10 tyś. pacjentów z zawału, a obniżenie śmiertelności o 10 % to łatwo obliczyć – około 1000 osób przeżyło zawał serca dzięki temu, że w Lubinie jest pracownia hemodynamiczna i wysokospecjalistyczny ośrodek kardiologiczny. Trzeba zauważyć, że ośrodek kardiologii nie może istnieć sam. Dobrze współpracuje wewnątrz szpitala np. z zakładem diagnostyki obrazowej, intensywną terapią, oddziałem diabetologii i innymi, ale jest także powiązany z siecią połączeń oddziałów kardiochirurgii w całym rejonie, w tym wypadku z Wojskowym Szpitalem klinicznym we Wrocławiu, gdzie jest oddział kliniczny prowadzony przez Jacka Skibę – tłumaczy Maciej Dałkowski.
Wśród przygotowanych prelekcji mówiono m.in. o migotaniu przedsionków, chorobie wieńcowej czy małoinwazyjnej kardiochirurgii. Konferencja kardiologiczna była już kolejną ogólnopolską okazją do spotkania sław medycyny zorganizowaną przez MCZ. W tym roku obradowano już nad zagadnieniami onkologicznymi i gastroenterologicznymi.

Poprzedni artykułPomóż kibicom pomagać
Następny artykułGit – sukces lubinianina w kinach całej Polski