Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie przypomina, że tylko do 30 sierpnia można składać wnioski o dofinansowanie dla niepełnosprawnych. Pieniądze są dostępne w ramach programu „Aktywny samorząd”. Dofinansowanie można dostać na zakup protez, oprzyrządowanie w autach czy zakup wózka inwalidzkiego

Z dofinansowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie można skorzystać przy zakupie różnych rzeczy. Począwszy od nabycia i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, poprzez zdobycie uprawnień do prowadzenia auta kategorii B, zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, szkolenia w tym zakresie, zakup wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym aż po zakup protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne. Z dofinansowania w ramach tego programu mogą skorzystać niepełnosprawni mieszkańcy powiatu lubińskiego posiadający znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. Wnioski należy składać w PCPR. Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Druki wniosków są dostępne na stronie www.pcprlubin.pl oraz w siedzibie PCPR przy ulicy Składowej 3.