Dywidenda za jedną akcję KGHM to 4 złote. Prawo do niej nabędzie każdy, kto będzie posiadał akcje na dzień 27 maja. Wypłata nastąpi w dwóch ratach w czerwcu i październiku. Takie ustalenia podjęto 29 kwietnia 2015 na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy KGHM.

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zarząd KGHM przedstawił sprawozdania finansowe za 2014 rok. Wystąpił również do akcjonariuszy z propozycją podziału zysku. – Prosimy o przychylenie się do filozofii zbalansowania słusznych oczekiwań państwa, czyli naszych akcjonariuszy oraz potrzeb rozwojowych KGHM. Wnosimy o wypłatę dywidendy w wysokości jednej trzeciej zysku netto. Dla przypomnienia 2 mld 413 mln 709 tyś zł. Na dywidendę przeznaczamy 800 mln , w przeliczeniu na dywidendę 4 złote, a pozostałą kwotę zysku netto prosimy o przeznaczeni na odpis na kapitał zapasowy. Dzień Ustalenia dywidendy miałby być na 27 maja 2015. Wypłatę dywidendy proponujemy w dwóch równych ratach na 18 czerwca i 19 października – mówił przed głosowaniem prezes KGHM  Herbert Wirth. Propozycja zarządu została uchwalona bez jakichkolwiek dyskusji. Po sprawozdaniach i ustaleniu podziału zysku akcjonariusze głosowali nad udzieleniem absolutorium zarządowi Polskiej Miedzi i Radzie Nadzorczej. Wszyscy poddani głosowaniu uzyskali poparcie akcjonariuszy. Tegoroczne obrady przebiegły spokojnie i sprawnie. Akcjonariusze podjęli wszystkie uchwały w ciągu dwóch godzin.

Poprzedni artykuł10 lat oddziału gastroenterologii MCZ w Lubinie
Następny artykułMłodzi wybierają prezydenta RP