Rada Gminy Lubin udzieliła (25 czerwca) Irenie Rogowskiej – Wójt Gminy Lubin absolutorium z wykonania budżetu Gminy Lubin za rok 2013. Planowane w 2013 roku dochody wykonano w 100,52% i wyniosły one 54 mln 620 tys. zł.


W kwocie tej, 1 mln 117 tys. zł to dotacje otrzymane w związku z realizacją zadań dofinansowanych z środków europejskich. Zrealizowane wydatki osiągnęły 54 mln 393 tys. zł (95% planu), z czego: wydatki majątkowe to kwota ponad 11 mln 300 tys. zł, a wydatki bieżące 45 mln 78 tys. zł.
W ramach wydatków bieżących na dotacje wydano prawie 7 mln 900 tys. zł tj. 99% planowanych środków, w tym: środki przekazane do miasta Lubina na zapewnienie realizacji wspólnej komunikacji wyniosły 1 mln 834 tys. zł, dopłaty do ceny wody, ścieków i abonamentów to łączna kwota 2 mln 838 tys. zł, dotacje podmiotowe na utrzymanie gminnych instytucji kultury wyniosły łącznie 1 mln 992 tys. zł.
Na bieżące utrzymanie dróg wydano prawie 1 mln 200 tys. zł, w tym na remonty prawie 880 tys. zł. Wydatki bieżące na oświatę przekroczyły 16 mln 700 tys. zł. w tym na refundację miastu Lubin kosztów związanych z uczęszczaniem do szkół w mieście dzieci z terenu gminy Lubin wydano ponad 3 mln 800 tys. zł. Wydatki na opiekę społeczną wyniosły 4 mln 817 tys. zł. W zakresie gospodarki komunalnej: wydatki związane z gospodarowaniem odpadami przekroczyły 564 tys. zł, na utrzymanie zieleni oraz utrzymanie czystości wydano łącznie 200 tys. zł. Wydatki na oświetlenie dróg to kwota 1 mln 115 tys. zł.

Autor: UG Lubin

Poprzedni artykułWidoczny na drodze
Następny artykułKłopoty z parkowaniem