Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, Szkoła Royal College w Lubinie przedłuża rekrutację do bezpłatnych szkół policealnych oraz liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Do szkoły mogą zapisać się wszystkie osoby, które planują podnieść swoje kwalifikacje i uzupełnić wykształcenie.

Szkoły policealne są skierowane do osób, które ukończyły szkołę średnią i pragną zdobyć wykształcenie techniczne. Dla takich osób Royal College w Lubinie proponuje darmową naukę na kierunkach, tj. rachunkowość, administracja, BHP. Szkoła daje także możliwość rozwoju osobom po szkole podstawowej, gimnazjum czy zasadniczej szkole zawodowej w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych. Dla osób po szkołach zawodowych nauka trwa jedynie 2 lata. Natomiast osoby po szkole podstawowej czy gimnazjum będą uczyły się 3 lata.

W każdym z wymienionych typów szkół nauka jest całkowicie za darmo przez cały okres jej trwania. Jedynym warunkiem, jaki musi spełnić przyszły słuchacz, to 50 proc. frekwencji na zajęciach. Biorąc pod uwagę fakt, że przez cały okres trwania nauki słuchacz nie ponosi żadnych kosztów, oferta szkoły jest bardzo atrakcyjna.

Jak zaznacza dyrektor szkoły, Mariusz Tomaszewski, na tym etapie naboru szkoła cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Osoby, które jeszcze z promocji nie skorzystały, mogą zapisywać się do 28 lutego 2014 r.

Aby zapisać się do szkoły należy dostarczyć świadectwo, 3 zdjęcia legitymacyjne oraz wypełnić podanie o przyjęcie do szkoły, dostępne w sekretariacie szkoły bądź na stronie internetowej pod adresem – www.royal.edu.pl. Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie szkoły przy ulicy Odrodzenia 34 lub telefonicznie – tel. 76 844-30-30.

fot. Royal College