28 lutego SP 9 w Lubinie odbył się finał III Limesowego Konkursu Matematycznego w kategorii szkół podstawowych. Wzięło w nim udział 30 uczniów z 12 szkół podstawowych powiatu lubińskiego.

Uczniowie przybyli na konkurs w towarzystwie swoich nauczycieli. Młodzi miłośnicy matematyki wykazali się podobno ogromną wiedzą i pomysłowością przy rozwiązywaniu zadań konkursowych. Laureatami konkursu powiatowego zostali: Dobrzański Jakub uczeń klasy VI ZS 3 w Lubinie, Hajduk Marek z klasy VI SP 9 w Lubinie, Sośnicka Marta szóstoklasitka z SP 3 w Ścinawie, Osuna Franko uczeń klasy V i Krac Marcin z VI ze szkoły podstawowej w Krzeczynie Wielkim, Kozłowski Jakub piątoklasita lubińskiej „czternastki”,

Birut Aleksandra z klasy VI Zespołu Szkół w Rudnej, Kwaśnik Igor uczeń klasy VI lubińskiej „dziewiątki”, Midziak Małgorzata szóstoklasitka z tej samej szkoły, Eliszewski Mateusz z SP 14, Kotowski Maciej SP 3 Ścinawie i Reguła Krzysztof z klasy V szkoły podstawowej w Raszówce. Koordynatorkami konkursu organizowanego przez Towarzystwo Matematyczne
„Limes” z Lubina były Lidia Lasz i Krystyna Węgrzyn – nauczycielki matematyki i
informatyki w SP 9.