Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A. otrzymało prestiżowy tytuł i Złoty Certyfikat Przedsiębiorstwa Fair Play 2013. Wyróżnienie nadawane jest przez Kapitułę Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” i Krajową Izbę Gospodarczą.

Wyróżnienia przyznano podczas uroczystej Gali XVI edycji Programu, która odbyła się 6 grudnia 2013 w Sali Kongresowej w Warszawie. Tym samym przedsiębiorstwo dołączyło do grona uznanych na terenie kraju, jak i województwa dolnośląskiego firm, które spełniają szereg kryteriów badanych przez kapitułę Fair Play. Wśród nich są elementy najważniejsze dla odbiorców ciepła – przygotowany i realizowany program kompleksowej wymiany sieci ciepłowniczej, doświadczona kadra i zmiana podejścia do klientów. – Kapituła doceniła przede wszystkim szeroką politykę inwestycyjną, realizowaną na przestrzeni ostatnich czterech lat – podsumowuje Anna Michalska, kierownik Wydziału Marketingu i Rozwoju Sprzedaży, która odebrała tegoroczne wyróżnienie . – Od momentu przyłączenia naszej firmy do grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź, wydatki przeznaczone na infrastrukturę przekroczyły poziom ponad 90 mln złotych, a to gwarantuje znaczną poprawę komfortu naszych klientów. Do tego doliczyć należy działalność prospołeczną i włączanie się firmy działającej w całym regionie miedziowym w różnego rodzaju przedsięwzięcia, przez wspieranie placówek oświatowych, a także działań sportowych, charytatywnych, czy poświęconych ochronie środowiska .WPEC udowodnił, że stawia na przestrzeganie zasad etyki w biznesie – poprzez codzienne stosowanie norm rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach z klientami, kontrahentami, pracownikami, społecznością lokalną oraz władzami samorządowymi – dodaje Michalska.

Tytuł „Przedsiębiorstwa Fair Play ” jest gwarantem, że WPEC w Legnicy S.A. przestrzega zasad etyki i kultury przedsiębiorczości w biznesie, a w swojej działalności i we wzajemnych relacjach z klientami, kontrahentami, pracownikami, społecznością lokalną oraz władzą lokalną i państwową stosuje normy rzetelnego postępowania.

fot. WPEC Legnica