Miasto bez wykluczenia cyfrowego – taki projekt realizuje gmina miejska Lubin. Dzisiaj mija termin zgłaszania uczestników programu adresowanego do osób w trudnej sytuacji materialnej..

Ze wszystkich uczestników wybranych zostanie 250 rodzin w najtrudniejszej sytuacji. Dzięki dofinansowaniu unijnemu dostaną one darmowe zestawy komputerowe oraz bezpłatny dostęp do internetu. Projekt zapewnia również darmowe szkolenie, które dotyczyć będzie podstaw obsługi komputera oraz ogólnego bezpieczeństwa w sieci.

Aby wziąć udział w programie należy do końca lipca złożyć wypełniony formularz, który dostępny jest zarówno w urzędzie miasta, jak i w Powiatowym Urzędzie Pracy, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Biorący udział muszą mieć stałe, bądź tymczasowe zameldowanie na terenie Lubina. Grupą docelową są przede wszystkim: rodziny wielodzietne, rodziny zastępcze oraz te, których członkowie posiadają zaświadczenie o niepełnosprawności. Pod uwagę brane są również gospodarstwa domowe najtrudniejszej sytuacji materialnej.
Wszelkie pytania można kierować pod nr tel. urzędu miasta 76 74 68 256 oraz w MOPS-u 76 746 34 18.
Autor: (SW), fot. mat prasowe UM Lubin

Poprzedni artykułSamochód wjechał w drzewo
Następny artykuł„Rwał na żywca”