Ponownie o likwidacji szkoły „na zakręcie” będą decydowali miejscy radni. Dwa tygodnie temu ugięli się przed społeczną presją. Jak będzie dzisiaj?

Na poprzedniej sesji po gorącej dyskusji co do szkół działających w ramach Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie radni Lubin 2006 ugięli się pod społeczną presją i zdecydowali, ze sprawa spada z porządku obrad i trafia do rozpatrzenia w Komisji Oświaty. Okazuje się, że tak ważny dla nauczycieli i uczniów temat komisja, która nie potrafiła wcześniej wypracować swojego stanowiska co do likwidacji dzisiaj ma to uczynić na godzinę przed likwidacyjną sesją!

Przypomnijmy, że na początku tego roku bezprawnym zarządzeniem prezydent Robert Raczyński ograniczył nabory uczniów do placówki. Dzisiaj argumentem za likwidacją jest mała liczba uczniów w szkole. Dodatkowo prezydenccy poplecznicy podnoszą temat rzekomo niskiego poziomu kształcenia w placówce.

Czy szkoła zostanie zlikwidowana? Decyzja zapadnie dzisiaj po godz. 14. Jednak czy aby decyzja o likwidacji nie zapadła już w prezydenckim gabinecie? Dowodem na to może być posiedzenie połączonych komisji dotyczące budżetu Lubina. Jeden z radnych pytał, czy w przyszłorocznym budżecie zaplanowano pieniądze dla zwalnianych z zakrętu nauczycieli. Odpowiedź urzędników była jednoznaczna …tak.