W większości jednostek samorządowych dostęp do informacji publicznej nie jest większym problemem, lecz na pewno Lubin do tej grupy się nie zalicza – komentuje radny Krzysztof Olszowiak.

Radny szeroko opisał ostatnią sesję Rady Miejskiej w Lubinie. Zwraca uwagę na arogancje prezydenta wobec obowiązujących przepisów. Jak twierdzi przykładów jest wiele ale skupia się na jednym konkretnym – na sprawie asystentów i doradców. Przypomnijmy, że prezydent Lubina nie powołał swoich zastępców, przekonując, że tak będzie taniej a odpowiedzialność za decyzje będzie jasna. Zdaniem radnego Olszowiaka – to jedynie wybieg propagandowy. W rzeczywistości asystenci i doradcy uzupełniają tą lukę i sądzę, że koszt utrzymania tych stanowisk nie odbiega od kosztów wiceprezydentów. Zgodnie z ustawą Prezydent Lubina może powołać maksymalnie dwóch zastępców, tym czasem zatrudnia dwóch asystentów i dwóch doradców.

Radny po słynnej sadowej sprawie skazania naczelnika magistratu i powołania go przez Prezydenta Lubina na stanowisko doradcy zaczął się zastanawiać czym zajmują doradcy i asystenci. – Pierwszą interpelacje w tej sprawie złożyłem do Prezydenta Raczyńskiego 26 października 2011 roku, na którą do dzisiaj nie otrzymałem odpowiedzi. Kolejną 28 listopada 2011r. z takim samym skutkiem. 20 grudnia 2011 roku i 1 lutego 2012 roku ponowiłem pytania w tej sprawie. Wyniku możecie się Państwo domyślić. Niestety przez okres czterech miesięcy nie doczekałem się jakiejkolwiek odpowiedzi w tej sprawie.

Radny zmienił nieco podejście do pytań. W lutym kontynuował pytania jako radny w ramach interpelacji i jednocześnie zwrócił się Prezydenta jako mieszkaniec w ramach ustawy o dostępie do informacji publicznej. 23 lutego br. nastąpił przełom i otrzymałem odpowiedź, która jedynie w części odpowiadała na moje pytania.

Prezydent odpowiedział w trybie dostępu do informacji publicznej, gdyż brak odpowiedzi zagrożony jest sankcjami. Brak odpowiedzi dla radnego już nie.

– Udzielona odpowiedź wskazywała, że zakresy obowiązków pokrywają się z zakresami obowiązków osób zatrudnionych w poszczególnych wydziałach Urzędu Miejskiego w Lubine. Ponadto podano widełki zarobków asystentów i doradców. Zwracam Państwa uwagę na maksymalne uposażenie doradcy, może wynosić nawet 5800 zł brutto. Do tego zapewne dochodzi jeszcze premia i mogę się jedynie domyślać, że nie jest to premia na poziomie 10%.
Więcej: www.olszowiak.pl