Dwie oferty na kupno szpitala przy ul. Bema wpłynęły do Starostwa Powiatowego w Lubinie. Zainteresowani to spółka Nowy Szpital ze Szczecina i Miedziowe Centrum Zdrowia z Lubina. Powiat decyduje komu sprzeda szpital.

Decyzje o sprzedaży podjęli w ubiegłym roku radni Lubin 2006. Od początku ich rządów w powiecie, szpital ponownie zadłuża się. Z szacunków opozycyjnych radnych wynika, że dzisiejszy dług przekracza już 6 mln zł. Mało tego przekształcenie szpitala w spółkę i nowe rządy powodują odchodzenie lekarzy specjalistów. Zmniejszyła się również obsada pielęgniarek.

Termin składania ofert już upłynął i wpłynęły dwie oferty. Wątpliwościami co do działań władz powiatu podzielili się radni opozycji, którzy przyznają, że najlepszym rozwiązaniem byłoby połączenie szpitala powiatowego z MCZ, jednak zarząd powiatu z Lubin 2006 wybrał metodę sprzedaży. Wynika ona z faktu, że powiatowi potrzebna jest „żywa gotówka”. Zarządowi powiatu mimo usilnych prób od ubiegłego roku nie udało się sprzedać żadnej nieruchomości po likwidowanych placówkach (ZDP, ZS w Chróstniku, czy po przeniesieniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej). Stoją opuszczone. Sprzedaż szpitala powinna zakończyć się w ciągu kilku miesięcy.