Za błędy w powoływaniu członków rad nadzorczych i skazujący wyrok – pół roku w zawieszeniu na dwa lata, prezydent Robert Raczyński „nagradza” prawomocnie skazanego naczelnika. Andrzej Pudełko po tym jak z racji wyroku przestał być urzędnikiem został doradcą prezydenta. W grudniu przestępca reprezentował miasto w decyzjach dotyczących …miejskich spółek.

Czy etyczne jest zatrudnianie na stanowisku doradcy, naczelnika, który chwilę wcześniej przestaje być naczelnikiem z powodu prawomocnego wyroku? Pytanie retoryczne, odpowiedź oczywista, ale nie dla prezydenta Roberta Raczyńskiego. Ten uważa że – mamy durne prawo. Wiele durnych przepisów obowiązuje w Polsce i powinniśmy się starać o ich uchylenie. Złe prawo należy naprawiać – bez ogródek mówi Raczyński.
Durne prawo, a raczej złe prawo o którym mówi Raczyński zastosował niezawisły …Sąd Rejonowy, a potem …Okręgowy wobec naczelnika
Andrzej Pudełko był naczelnikiem wydziału audytu i nadzoru właścicielskiego w Urzędzie Miejskim w Lubinie. Za co został skazany? Nie dopełnił obowiązków w zakresie kontroli nad spółkami komunalnymi w ten sposób, że zaniechał weryfikacji dopuszczalności objęcia przez poszczególnych kandydatów stanowiska w danej radzie nadzorczej, co spowodowało złamanie prawa w zakresie ustawy kominowej i ustawy korupcyjnej.
Kiedy został skazany prawomocnym wyrokiem naczelnikiem być już nie mógł. Prawo zabrania zatrudniania urzędników z wyrokiem. Nie zabrania jednak zatrudniania skazanego jako doradcy. Taką też formę angażu wykorzystał Raczyński.
Mało tego, były naczelnik, a obecny doradca prezydenta nie robi tylko tego do czego został pierwotnie powołany. A przypomnijmy miał zająć się oświatą – zajmie się ujednoliceniem funkcjonowania szkół miejskich i tych przejętych od powiatu – mówił trzy miesiące temu Krzysztof Maj, rzecznik prezydenta, po tym jak Pudełko po zwolnieniu z urzędu zabrał głos na …sesji Rady Miejskiej. Wtedy właśnie okazało się, że Pudełko został zatrudniony jako doradca.
Dzisiaj jasno też widać, że mimo wyroku wciąż jest zaufaną osobą prezydenta. Nadal piastuje funkcję szefa rady Nadzorczej MPGO Mundo (administrator wysypiska śmieci), a mimo tego, że wyrok dotyczy niedopełnienia obowiązków w zakresie kontroli nad spółkami komunalnymi itd.. Pudełko podejmuje decyzje, które ich dotyczą! Czterokrotnie prezydent Robert Raczyński udzielił mu pełnomocnictwa do reprezentowania interesów Gminy Miejskiej Lubin. W rezultacie w czasie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników (NWZ ) Regionalnego Centrum Sportowego sp. z o.o. przestępca mógł dokonywać zmian w składzie rady nadzorczej i ustalać wynagrodzenie członków tej rady oraz decydować w innych sprawach podejmowanych na NWZ. Pełnomocnictwo było udzielone również na NWZ w OSiR Lubin sp. z o.o., a także w „prezydenckiej” telewizji TVL sp. z o.o. Pełnomocnictwo to najprościej rzecz ujmując zastępstwo za prezydenta miasta z pełnym prawem do decydowania w kwestii spraw omawianych na danym NZW.
Czy to w porządku, że osoba z wyrokiem nadal reprezentuje miasto: Prezydent nie chciał dyskutować na ten temat. – Państwo pytacie, o stanowisko i je przekazuję. Przecież to ja go powołałem.

Poprzedni artykułZmarłych znajdziesz w internecie
Następny artykułCzołówka z autobusem