Radni Paweł Kowalski, Zdzisław Synowiec i Wiesław Wabik zwołali spotkanie z mediami żeby się wytłumaczyć, dlaczego nie poparli Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) gminy.

Trzej szefowie opozycyjnych klubów mylą się jednak zapewniając, że „(…) nie będziemy zgadzać się na jej przyjęcie (WPF – przyp. aut.), a mamy prawo to robić. Bo gdyby było inaczej polskie prawo nie pozwalałoby na odrębne wykonywanie uchwał w sprawie zmian w budżecie, budżetu i Wieloletniej Prognozie Finansowej, byłby to jeden dokument”. To argumentacja przedstawiona przez całą trójkę podczas spotkania z mediami.
Rzeczywistość, wynikająca ze stanowiska organu nadzoru, jest jednak inna. Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) „wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego”.
Ponadto, prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) w piśmie do burmistrza Polkowic wyraźnie wskazuje, że najpierw należy uchwalić zmiany w wydatkach Wieloletniej Prognozie Finansowej, a dopiero później w budżecie. „(…) Wskazanie wymaga, iż zmiany kwot wydatków przewidzianych na przedsięwzięcia w uchwale zmieniającej budżet winny być konsekwencją uprzednich zmian limitów wydatków na przedsięwzięcia dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej” – pisze Lucyna Hanus, Prezes RIO.
Pismo, z którego pochodzi powyższy cytat było dostępne w Biurze Rady Miejskiej na kilka tygodni przed zwołanym przez radnych opozycyjnych spotkaniem z mediami. Nawet pobieżna lektura tego dokumentu nie pozwala na formułowanie ryzykownych tez o rzekomym działaniu zgodnym z literą prawa, co radni mimo wszystko podtrzymują, mówiąc, że „(…) można przyjąć budżet, zmiany w budżecie, ale niekoniecznie w WPF. Działamy zgodnie z prawem, bo inaczej nam nie wolno! Regionalna Izba Obrachunkowa nam to potwierdziła (…)”.
Tymczasem konkluzje wynikające z przepisów prawa, czy pisma RIO są odmienne. Nieprzyjęcie WPF, poza działaniem niezgodnym z prawem i wynikającą z tego niezgodnością budżetu i WPF, może bowiem skutkować zablokowaniem realizacji wielu kluczowych zadań, rozpoczętych w tym roku. Należą do nich m.in. termomodernizacja dwóch szkół podstawowych w Polkowicach czy budowa ul. Fiołkowej.

Poprzedni artykułBarbórka w Polkowicach
Następny artykułPaliła się osobówka. Nie wiadomo z jakiej przyczyny – FOTO