W Hucie Miedzi Głogów udało się w nowatorski sposób zagospodarować żużel poołowiowy. Po zmianie technologii trafił on do jednostadialnego procesu produkcji miedzi.

Karolina Kwiatkowska, główny specjalista ds. nadzoru produkcji i analiz technologicznych HMG, tłumaczy, jak do tego doszło. – Rocznie Wydział Ołowiu przerabia prawie 100 tys. ton materiałów ołowionośnych, powstających w ciągach produkcji miedzi HMG i HML. Podstawowym produktem procesu jest ołów surowy, ale w procesie powstaje jeszcze żużel poołowiowy. Jego zagospodarowanie było i jest największym wyzwaniem dla nowego układu produkcyjnego.

Podjęte próby zagospodarowania tego materiału w jednostadialnym procesie zawiesinowym stały się podstawą opracowania technologii obiegu zamkniętego. Stapianie koncentratów miedzi z dodatkiem żużla poołowiowego w piecu zawiesinowym jest rozwiązaniem nowatorskim.

Wyzwaniem było opracowanie technologii przetopu żużla w jednostadialnym procesie produkcji miedzi, ale również przygotowanie żużla poołowiowego do wymaganej frakcji. Linia przygotowania żużla poołowiowego (LPŻP) została uruchomiona w czerwcu 2017 roku. Zespół urządzeń wchodzących w skład LPŻ zlokalizowano tam, gdzie stały kiedyś piece szybowe. Z uwagi na specyficzne właściwości żużla poołowiowego, który charakteryzuje się wysoką ścieralnością i wysokim wskaźnikiem energetycznym kruszenia i mielenia, potrzebne były konsultacje z producentami urządzeń przeróbczych. Po ich radach zastosowano trzyetapowy proces kruszenia żużla oraz końcowe mielenie w młynach kulowych. Wszystko po to, by otrzymać wymaganą frakcję – ok. 1 mm.

Obecnie w wyniku usprawnienia układu krusząco-mielącego oraz technologii przetopu koncentratów miedzi w piecu zawiesinowym HMG I przerabia się 3,5 t/h żużla poołowiowego.

Pozytywne wyniki zagospodarowania żużla w technologii HMG I dały impuls do intensywnych prac projektowych adaptacji pieca zawiesinowego HMG II i do przerobu dodatkowej ilości żużla. Start nowatorskiej technologii w drugim piecu planowany jest na koniec III kwartału 2019 r.