Koniec z tolerancją dla osób wyrzucających śmieci poza miejscami do tego przeznaczonymi. Gmina wiejska Lubin zainstaluje monitoring wybranych miejscowości. Planowany jest zarówno w wersji stacjonarnej jak i przenośnej.

Przykład przyszedł z lasów państwowych, gdzie przenośne kamery wzbudzane ruchem w polu widzenia robią furorę, a śmieciarze, czy złodzieje drewna są całkowicie zaskoczeni, kiedy mogą oglądać swoje wyczyny zarejestrowane okiem kamer. Takie nagrania stanowią dowód w sądzie, który nie ma żadnych wątpliwości co do winy.
Kamery maja być montowane w rejonie np. kubłów na do selekcji odpadów lub w miejsca tzw. dzikich wysypisk. Z informacji Urzędu Gminy wynika, że urządzenia będą wysokiej jakości co pozwoli również na pracę w nocy. Na zakup kamer gmina wiejska Lubin chce przeznaczyć prawie 40 tys. zł.