Powiatowego Urzędu Pracy w Polkowicach dla firm działających na terenie powiatu  pozyskał 25 mln zł. Do końca ubiegłego roku pomocą objętych zostało blisko trzy tysiące firm, a tylko w styczniu urząd pracy udzielił wsparcia około stu firmom.

W czasie pandemii koronawirusa powiatowe urzędy pracy wspierały finansowo pracodawców, aby utrzymali zatrudnienia i nie doszło do likwidacji firm. W wyniku czego wielu pracowników mogłoby stracić pracę.

– Po pierwsze, umożliwiliśmy aplikowanie o środki w ramach tarczy – mówi Elwira Błażewska-Dacyszyn, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Polkowicach. – Doradcy klienta kontaktowali się z potrzebującymi pomocy pracodawcami poprzez internet, telefonicznie, drogą pocztową, a także osobiście w urzędzie, w przygotowanym do tego miejscu. Drugą formą pomocy było aktywne pozyskiwanie środków finansowych dla firm z naszego powiatu. W wyniku naszych starań pozyskaliśmy łącznie ponad 25 milionów złotych.

Zainteresowaniem cieszyły się wszystkie formy wsparcia. Były to, między innymi, niskooprocentowane pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych. Można też było otrzymać dofinansowanie: części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych, a także części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz dla organizacji pozarządowych. Inną forma pomocy były dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy określonych branż.

– Obecnie wiadomo nam, że te formy pomocy możemy realizować do końca czerwca – mówi Elwira Błażewska-Dacyszyn dyrektor PUP – Zapewniamy zainteresowanych, że zabezpieczyliśmy środki finansowe na realizację wszystkich zadań.

Do końca ubiegłego roku PUP w Polkowicach pomocą objął blisko trzy tysiące firm. W styczniu br z pomocy skorzystało około sto firm.

Poprzedni artykułNarodowy program szczepień nie sprawdza się. Kto jest winien?
Następny artykułEgzamin w zawodzie górnika – trwa sesja