Na obszarze gminy Polkowice, od początku obecnej kadencji samorządu, sukcesywnie prowadzona jest wymiana przestarzałego, energochłonnego oświetlenia na nowe, energooszczędne oświetlenie LED. Warto o tym napisać właśnie dziś, gdy przypada ogólnoświatowa akcja „Godzina dla Ziemi”.

Wymiana oświetlenia niesie ze sobą wymierne oszczędności. Przede wszystkim nowoczesne oprawy LED zapewniają mniejsze zużycie energii elektrycznej, a tym samym niższy koszt funkcjonowania oświetlenia. Posiadają znacznie większą trwałość źródeł światła i lepsze parametry jakościowe. Mniejsza awaryjność zmniejsza koszty eksploatacyjne i serwisowe.

Nie do przecenienia są walory ekologiczne – zmniejszenie zużycia energii to zmniejszenie emisji CO2, a także minimalizacja, a nawet wyeliminowanie zanieczyszczenia światłem.

Pozyskaliśmy środki na bardzo ważną część infrastruktury miejskiej, a to pozwala przede wszystkim zwiększyć komfort życia i poprawić bezpieczeństwo na polkowickich ulicach poprzez lepsze doświetlenie – powiedział Łukasz Puźniecki, burmistrz Polkowic. – Taka wymiana oświetlenia ma również aspekt ekologiczny – oświetlenie LED jest oświetleniem energooszczędnym. Będziemy dążyć do tego, żeby jak najwięcej polkowickich ulic było oświetlonych właśnie w ten sposób.

W roku ubiegłym zrealizowana została wymiana oświetlenia na terenie Osiedla Młodych. Nowe oświetlenie chodników, dróg i placów powstało przy ulicach: Harcerskiej, Miłosnej, Baczyńskiego, Korczaka, Młodych, Małkowskiego, Szarych Szeregów, Kusocińskiego i Sucharskiego. Łącznie wymienionych zostało 69 lamp.

Prace trwają także obecnie. W tym roku zaplanowana została wymiana oświetlenia na osiedlu Polkowice Dolne. Łączna ilość lamp przewidzianych do wymiany to 187 sztuk. Roboty obejmą ulice: Chocianowską, Chabrową, Fiołkową, Zawilcową, Żonkilową, Żurawinowa i Fabryczną. Warto dodać, że na terenie os. Polkowice Dolne obecnie istnieje kilkanaście lamp parkowych oświetlających drogę, które przewidziane są do demontażu. W ich miejsce zostaną zamontowane lampy drogowe – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.

Na osiedlu Młodych (Staszica) zaimplementowano inteligentny system zarządzania, sterowania i monitorowania oświetleniem. Wdrożenie tego rozwiązania zaplanowano również na osiedlu Polkowice Dolne.

Wszystkie te zadania realizowane są z dofinansowaniem Unii Europejskiej. Całkowity koszt realizacji projektu to 1 mln 571 tys. zł. 75 proc. finansuje UE, a gmina Polkowice ponosi koszty w wysokości blisko 400 tys. zł.

Niezależnie od pozyskanych środków zewnętrznych samorząd realizuje zadania z zakresu modernizacji, przebudowy i wymiany oświetlenia na energooszczędne w ramach środków własnych, zabezpieczanych w budżecie.

Jeszcze w bieżącym roku rozpoczną się prace projektowe przebudowy oświetlenia przy ulicach: Lipowej, Legnickiej, Kmicica, Ogrodowej i Dąbrowskiego oraz osiedli Stare Miasto i Centrum, a także na terenie Kaźmierzowa. Tutaj docelowo planowana jest kompleksowa wymiana istniejących opraw oświetleniowych sodowych na LED, słupów z wysięgnikami, szafek sterujących oświetleniem i linii kablowych. Te opracowania jednoznacznie określą ilość nowych lamp LED, szczegółowy zakres robót oraz ich koszt.

Na te zadania w budżecie gminy na rok 2022 zabezpieczona została łącznie kwota ponad 935 tys. zł. Wykonanie robót budowlanych przewidziano na lata 2022-2024. W przyszłym roku planowana jest modernizacja oświetlenia Placu Honorowych Dawców Krwi.

Warto dodać, że przy udziale środków z funduszu sołeckiego wsi Pieszkowice, w ubiegłym roku zrealizowana została modernizacja oświetlenia na terenie wokół świetlicy polegająca na wymianie istniejącego oświetlenia na LED wraz z doświetleniem terenu parkingu. Łączny koszt modernizacji to ponad 41 tys. zł. Przewiduje się, że wymiana ponad 350 lamp pozwoli zaoszczędzić 131.33 MWh na rok. Szacuje się że spowoduje to spadek emisji gazów cieplarnianych w wysokości ponad 100 ton równoważnika CO2.

Poprzedni artykułSadzili las
Następny artykułRusza budowa ronda. Będą zmiany w ruchu