Wdrażanie innowacji, niskoemisyjna energia, kultura dialogu między pracownikami a zarządem, to tylko niektóre z tematów zgłoszonych przez KGHM do prac Konsorcjum w ostatnim czasie. Z inicjatywy Polskiej Miedzi jesienią rozpocznie się cykl seminariów na temat bezpieczeństwa finansowego Spółek Skarbu Państwa, podczas pierwszego seminarium zostanie przedstawiona strategia bezpieczeństwa finansowego z punktu widzenia KGHM Polska Miedź S.A.

– Bezpieczeństwo finansowe jest ważnym elementem bezpieczeństwa gospodarczego każdego przedsiębiorstwa, które warunkuje trwałość prowadzonego biznesu. W ramach nowej strategii KGHM, jeszcze przed pandemią, rozpoczął prace nad wdrożeniem modelu zarządzania bezpieczeństwem finansowym w całej grupie kapitałowej. Powstał Zespół Bezpieczeństwa Finansowego, który rozpoczął działanie już po pojawieniu się pandemii, a jest podstawą funkcjonowania nowo wypracowanego modelu. Spółki Skarbu Państwa są dla siebie „spółkami-siostrami”. Współpraca między nimi na różnych płaszczyznach może prowadzić do efektu synergii, do wzmocnienia każdej z nich. KGHM może podzielić się ze swoimi „siostrami” doświadczeniami związanymi z poprawą bezpieczeństwa finansowego – mówi Katarzyna Kreczmańska-Gigol, Wiceprezes Zarządu KGHM ds. Finansowych, członek Rady Konsorcjum.

Konsorcjum Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski to organizacja naukowo-przemysłowa, która skupia największe polskie spółki z udziałem Skarbu Państwa. Uczestnicy Konsorcjum tworzą platformę współpracy między nauką a biznesem i administracją publiczną. Koncentrują się na działalności badawczo-naukowej, społecznej i informacyjnej na rzecz bezpieczeństwa gospodarczego kraju oraz polskich przedsiębiorstw. Jednym z priorytetów jest podnoszenie konkurencyjności i wspomaganie rozwoju gospodarczego Polski. Wszystkie prace Konsorcjum realizowane są zarówno przez ludzi biznesu reprezentowanych przez przedstawicieli zaangażowanych spółek, pracowników naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz ekspertów zewnętrznych.

– Najważniejszym celem Konsorcjum i podstawowym motywem jego istnienia jest realizacja rzeczywistych problemów zgłaszanych przez Spółki Skarbu Państwa i ich wspólna realizacja – mówi prof. Włodzimierz Broński, przewodniczący Rady  – KGHM Polska Miedź S.A. jest jedną z najbardziej aktywnych spółek Konsorcjum. Nie tylko zgłosiło do realizacji wiele ważnych tematów, ale także pracownicy spółki z wielkim zaangażowaniem włączają się w prace nad ich rozwiązywaniem wraz z naukowcami – dodaje. 

W tym roku Konsorcjum uruchamia także program „Polacy zmieniają świat” dedykowany polskim badaczom mieszkającym poza granicami kraju. W jego ramach stworzona zostanie m.in. baza naukowców zawierająca propozycje badań przez nich zgłaszanych, których realizacją mogą być zainteresowane rodzime przedsiębiorstwa.

inf. KGHM