Rada miejska udzieliła Łukaszowi Puźnieckiemu wotum zaufania oraz przyznała mu absolutorium za wykonanie budżetu w 2019 roku. Oznacza to, że według radnych, Serce Zagłębia Miedziowego jest w dobrych rękach.

Polkowiccy radni większością głosów zadecydowali o przyznaniu burmistrzowi Puźnieckiemu absolutorium za wykonanie budżetu 2019.  15 radnych było za, nikt nie był przeciw, natomiast sześcioro radnych wstrzymało się od głosu.

Bardzo dziękuję radnym. Mam nadzieję, że równie wysoką akceptacją moja praca cieszy się wśród mieszkańców – mówi burmistrz Polkowic Łukasz Puźniecki.

Przed głosowaniem radni mogli zapoznać się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, która była pozytywna, informacją o stanie mienia gminy oraz stanowiskiem komisji rewizyjnej, która również była pozytywna.

W 2019 roku dochody budżetu wyniosły blisko 278 milionów złotych. Znaczną ich częścią były udziały w podatkach PIT i CIT, które wyniosły łącznie ponad 62,5 miliona złotych.

Wydatki gminy zamknęły się w kwocie nieco ponad 306 milionów złotych. Na wydatki majątkowe przeznaczono ponad 72,3 miliona złotych. Najwięcej, bo blisko 10 milionów złotych pochłonęła budowa Alei Jana Pawła II, a blisko 8 milionów budowa mieszkań socjalnych. W sumie na realizację trzydziestu inwestycji wydano w 2019 roku około 172 miliony złotych.

To był bardzo dobry rok pod wieloma względami. Po pierwsze spójrzmy na ilość pozyskanych środków zewnętrznych. To 42 miliony złotych, które w znacznej części przeznaczyliśmy na inwestycje drogowe – mówi Łukasz Puźniecki – Przypomnijmy też, że w spadku po poprzednikach otrzymałem blisko 70 milionów zadłużenia, z którym rozpoczynałem swoją kadencję.

Raport o stanie gminy

Podczas sesji przedstawiono też „Raport o stanie gminy”, który zawiera najważniejsze dane o Polkowicach, ich strukturze, demografii i najważniejszych działaniach. Raport podsumowuje działalność burmistrza w roku 2019. Jest to tym ważniejsze dla obecnego włodarza Polkowic, że 2019 to pierwszy pełny rok zarządzania gminą w jego kadencji. Po rozpatrzeniu raportu rada miasta udzieliła burmistrzowi wotum zaufania większością głosów. 14 radnych było za, nikt nie był przeciw, a siedmioro radnych wstrzymało się od głosu.

Dziękuję wszystkim moim współpracownikom, ponieważ to nasz wspólny sukces. Bardzo się cieszę, że w rozwój gminy angażują się również mieszkańcy, choćby w głosowaniu na Polkowicki Budżet Obywatelski udział wzięło ponad 2600 mieszkańców – mówi Łukasz Puźniecki.

Wyszedłem do wyborów z hasłem „Bliżej mieszkańców” i już dziś widzimy jak prężnie funkcjonują takie struktury jak choćby Młodzieżowa Rada Gminy czy Rada Seniorów Gminy Polkowice – dodaje.

Burmistrz podkreśla, że udział mieszkańców w zarządzeniu samorządem jest bardzo ważny.

Największym wyzwaniem ubiegłego roku było utrzymanie w ryzach deficytu, aby nie zadłużać gminy bardziej.

Umiejętne pozyskiwanie środków zewnętrznych chwalili radni opozycyjni: Wiesław Wabik z Porozumienia dla Mieszkańców Polkowic oraz niezrzeszony radny Paweł Kowalski.

Taka polityka pozyskiwania środków zewnętrznych zasługuje na uznanie – mówi radny Paweł Kowalski.

Radni zwrócili również uwagę na ofertę społeczną, która była na wysokim poziomie. Mówiono o poprawie dostępu do żłobków, przedszkoli i szkół.

Były kolejki do żłobka, a teraz ich nie ma – skwitował Mariusz Zybaczyński, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Polkowicach.

Burmistrz Polkowic podkreślał również, że sukcesem pierwszego pełnego roku jego kadencji było wprowadzenie zasad transparentności i jawności.

Przypominam, że od zeszłego roku mamy jawny rejestr umów w urzędzie gminy. Każdy mieszkaniec może śledzić działania burmistrza za pomocą umieszczonego na stronie gminy kalendarza – mówi Łukasz Puźniecki. – Każda decyzja podejmowana w ratuszu była transparentna i nie budziła wątpliwości. Z sukcesem też wprowadziliśmy konkursy na członków rad nadzorczych i konkursy w przypadku wyborów prezesów spółek i osób zarządzających spółkami gminnymi – dodaje.

Ważnym punktem raportu o stanie gminy z 2019 roku była komunikacja. Burmistrz przypomniał o nawiązaniu połączeń międzygminnych i o tym, że polkowicki Zakład Komunikacji Miejskiej zarządza połączeniami bezpłatnej komunikacji do sąsiednich powiatów.

Naszym priorytetem w tej kadencji jest budowa Kolei Aglomeracyjnej Zagłębia Miedziowego. Współpracujemy w tym zakresie z wieloma podmiotami. Naszym celem jest przywrócenie kolei do Polkowic – mówi burmistrz Polkowic.

W swoim wystąpieniu burmistrz oprócz realizowanych inwestycji, środków zewnętrznych czy komunikacji i działań w kierunku elektromobilności, wspomniał także o kulturze i sporcie.

Do najważniejszych wydarzeń 2019 roku należy zaliczyć Centralne Obchody Barbórkowe, co wpisuje się w budowanie tożsamości górniczej Polkowic. Kolejnym wydarzeniem, które miało swój debiut w 2019 roku był Jarmark św. Sebastiana – patrona Polkowic. Do wydarzeń sportowych należy zaliczyć trzecie mistrzostwo Polski koszykarek CCC Polkowice oraz awans KS Górnik Polkowice.

Nic tak jak sport nie buduje więzi z miastem, jak i nie promuje gminy – mówi Łukasz Puźniecki.

Burmistrz wspomniał również o wybudowaniu mieszkań socjalnych, które pochłonęły niecałe 8 milionów złotych budżetu 2019. Zapowiedział jednak, że od „ryby” woli mieszkańcom dawać „wędkę”, dlatego podczas dzisiejszej sesji pod głosowanie poddany został projekt uchwały, dzięki któremu mieszkańcy będą mogli od gminy otrzymać mieszkanie, które sami będą musieli wyremontować. O szczegółach poinformujemy na naszej stronie w najbliższym czasie.

Oprócz tego rada zajmuje się zmianami w budżecie, zgodnie z którymi Polkowice między innymi mają dofinansować zakup karetki dla głogowskiego szpitala czy przygotować plan kompleksowej modernizacji polkowickiego „Grzybka”. Dodatkowo radni będą obradować nad zmianą zasad przyznawania stypendiów i nagród za wyniki w nauce oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych czy nazwy ronda w Polkowicach.

Tekst: E. Drzymała

Poprzedni artykuł70 laptopów trafiło do uczniów z Gminy Polkowice
Następny artykułDwieście tysięcy złotych na karetkę dla głogowskiego szpitala