Uczniowie szkół podstawowych w Gminie Polkowice otrzymali kolejne laptopy. Na ich zakup gmina pozyskała środki z projektu grantowego.  Łącznie pozyskano 175 tys. zł, za które zakupiono 70 laptopów.

Za środki pozyskane z projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła +” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Gmina Polkowice zakupiła laptopy dla uczniów szkół podstawowych. Pierwsze 40 laptopów trafiło do szkół jeszcze w maju. W lipcu przekazano kolejne 30 laptopów. Sprzęt trafił do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Polkowicach, Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach, Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Polkowicach, oraz Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Twórców Polskiej Miedzi w Jędrzychowie.

– Na ten cel pozyskano z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 75 tys. zł. Ze sprzętu zakupionego w ramach obu projektów („Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +”, będą korzystali uczniowie i nauczyciele w celu poprawy jakości kształcenia na odległość. W imieniu Gminy Polkowice sprzęt przekazała dyrektorom szkół Ewa Kowalik, z-ca burmistrza Polkowic.

– Mam nadzieję, że będzie dobrze służył naszym uczniom i nauczycielom. Choć zakupiono go na potrzeby zdalnego nauczania w czasie epidemii, to życzę wszystkim, aby od września obostrzenia sanitarne w oświacie już nie obowiązywały, a sprzęt mógł być nadal  wykorzystywany na potrzeby szkół – powiedziała Ewa Kowalik z-ca burmistrza Polkowic.

Na 40 laptopów, które trafiły do szkół w maju gmina pozyskała 100 tys. zł w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, którego operatorem jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa. 36 laptopów trafiło wówczas do uczniów, pozostałe cztery do nauczycieli.