Policyjne samochody oznakowane marki Volkswagen T6, otrzymali funkcjonariusze z powiatu lubińskiego. Te dwa nowe radiowozy wzmocnią dotychczasową flotę jednostki.

Wszystkie pojazdy wyposażone są w silniki benzynowe i zostały specjalnie dostosowane do warunków pełnienia służby. Zakup furgonów został sfinansowany przez Komendę Główną Policji oraz Fundację KGHM Polska Miedź.

Przekazanie nowych radiowozów dla lubińskich policjantów nastąpiło 21 lutego. W uroczystości uczestniczyli: Komendant Powiatowy Policji w Lubinie podinsp. dr Joanna Cichla, I Zastępca Komendanta nadkom. Andrzej Barna, Zastępca Komendanta podkom. Artur Ciupka, Prezes Fundacji KGHM Polska Miedź Jarosław Twardowski, Wiceprezes ds. Rozwoju KGHM Polska Miedź S.A. Adam Bugajczuk, oraz kadra kierownicza jednostki.

Zakup dwóch nowych radiowozów oznakowanych możliwy był dzięki finansowej pomocy Fundacji KGHM Polska Miedź, która na ten cel przekazała 180 tysięcy złotych, Pozostała kwota została pozyskana ze środków przeznaczonych w ramach Programu Modernizacji Policji. Łączna wartość zakupionych pojazdów wynosi ponad 404 tysiące złotych.

Zakup nowych radiowozów to przede wszystkim inwestycja w bezpieczeństwo i porządek publiczny. Współfinansowanie takich zakupów to wyraz poczucia odpowiedzialności za zapewnienie tego mieszkańcom, za co Komendant lubińskiego garnizonu podinsp. dr Joanna Cichla, podziękowała Prezesowi Fundacji KGHM Polska Miedź S.A. oraz Wiceprezesowi ds. Rozwoju KGHM Polska Miedź S.A. Nowe pojazdy dla lubińskich funkcjonariuszy to „narzędzia”, przy użyciu których policjanci będą pracować, aby w wypełnianiu codziennych obowiązków służbowych, osiągać jak najlepsze rezultaty.

asp. szt. Sylwia Serafin

Oficer Prasowy KPP w Lubinie