Czy miasto pomoże mieszkańcom wdrożyć się w nowe zasady w zakresie segregacji odpadów, czy może zostawi lubinian bez wsparcia i narazi na kary oraz konsekwencje? O to m.in. w swojej interpelacji pyta radny miejski Grzegorz Zieliński.

 

Co miasto zrobi, by pomóc mieszkańcom wdrożyć się w nowe przepisy w zakresie segregacji odpadów? O to m.in. pyta radny miejski Grzegorz Zieliński, w swojej interpelacji, którą 3 stycznia 2020 złożył w biurze magistratu. 

Temat odpadów komunalnych w Lubinie był pod koniec 2019 dość burzliwy. Niektóre samorządy już wprowadziły selektywną zbiórkę i już możemy zaobserwować jakie są skutki. Widzimy walające się śmieci, przepełnione kosze a nawet nakładane kary. Również u nas panuje chaos informacyjny. Część spółdzielni już powysyłała nowe deklaracje, ostrzeżenia, obostrzenia. Ostatecznie zreflektowaliśmy się i proces wprowadzania nowych przepisów opóźniliśmy o pół roku. To jednak kroczy to nas i wypadałoby zacząć już działać. Składając interpelację motywuję gminę, by wzięła na siebie odpowiedzialność informacji centralnej, żeby każdy mieszkaniec otrzymał ustandaryzowaną informację, a nie tak, jak było końcem 2019. Sugeruję, by zrobiono to we współpracy ze spółdzielniami, a nie w konflikcie. Druga rzecz to konsultacje, które wypadałoby zrobić. Ponieważ jak się okazuje urzędnicy nie zawsze wiedzą wszystko. Warto porozmawiać z ludźmi, by dowiedzieć jakie są największe obawy, problemy, ale tez jakie mamy pomysły na to, by wspólnie przeprowadzić ten proces. Trzecia rzecz najważniejsza – by później uniknąć kar i nieprzyjemności, to szeroka kampania edukacyjna. Tym powinna zająć się gmina za pośrednictwem mediów, jakie ma i środków, jakie posiada – mówi Grzegorz Zieliński, radny miejski.

Radny pyta w swojej interpelacji, czy gmina w ogóle rozważą takie rozwiązania, a jeśli nie to dlaczego. Odpowiedź na zapytanie radnego powinna pojawić się do 14 dni. 

Poniżej zamieszczamy treść interpelacji. 

“Na podstawie § 12 ust. 1,3 i 4 Statutu Miasta Lubina składam INTERPELACJĘ/ZAPYTANIE skierowaną do:

PREZYDENTA MIASTA LUBINA/ PRZEWODNICZĄCEJ RADY MIEJSKIEJ

Przedstawienie stanu faktycznego: Interpelacja jest motywowana wynikiem rozmów z
mieszkańcami Lubina oraz emocjami, które towarzyszyły najgorętszemu tematowi ostatniego kwartału 2019 roku, czyli tematyką gospodarki odpadami. Prędkość oraz tryb wprowadzania uchwały zmieniającej sposób naliczania opłat, która ostatecznie została odrzucona, spowodowały pewien uciążliwy dla mieszkańców chaos informacyjny oraz dyskomfort ze względu na brak spójnej oraz czytelnej informacji. Całej atmosferze z pewnością nie pomógł brak konsultacji społecznych, jak również brak centralnej kampanii informacyjnej oraz kampanii edukacyjnej. Z kolei część Spółdzielni rozpoczęła dystrybucję nowych deklaracji oraz informacji o sposobie naliczania opłat, które to, jak wiemy, ostatecznie nie zostały zmienione.

Wynikające pytania:
1) Czy Gmina Miejska Lubin rozważa, a jeśli nie to dlaczego, przejęcie odpowiedzialności za poprowadzenie centralnej kampanii informacyjnej, która ustandaryzuje informację przekazywaną mieszkańcom oraz obejmie zasięgiem wszystkie adresy, w przypadku ewentualnych przyszłych zmian w sposobie gospodarowania odpadami oraz naliczania opłat z tego tytułu? Jeśli tak, to jakich środków wśród znanych nam informacji pocztowych użyje Gmina dla zapewnienia jak najszerszego zasięgu wśród odbiorców? Czy jest możliwym określenie jasnego harmonogramu, który zapewni dotarcie z informacją do mieszkańców odpowiednio szybko, zanim ewentualne przyszłe zmiany wejdą w życie?
2) Czy Gmina Miejska Lubin rozważa, a jeśli nie to dlaczego, przeprowadzenie konsultacji społecznych przed przyszłymi ewentualnymi zmianami w sposobie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz sposobem naliczania opłat z tego tytułu?
3) Czy Gmina Miejska Lubin rozważa, a jeśli nie to dlaczego, przeprowadzenie kampanii edukacyjnej, która zmniejszy ryzyko nieprawidłowości w przestrzeganiu przyszłych zmian dotyczących zasad selektywnej zbiórki odpadów oraz uchroni mieszkańców od ewentualnych kar i innych nieprzyjemności, które obserwujemy w samorządach w całej Polsce, gdzie selektywne zbiórki odpadów już funkcjonują? Jeśli tak, to jakich środków użyje Gmina dla zapewnienia jak najszerszego zasięgu wśród odbiorców? Portale www, media społecznościowe, telewizję, informacje przesyłane pocztą tradycyjną, plakaty, współpraca ze Spółdzielniami? Czy jest możliwym określenie jasnego harmonogramu, który zapewni przeprowadzenie kampanii edukacyjnej odpowiednio szybko, zanim ewentualne przyszłe zmiany wejdą w życie?”.

inf. red.

Poprzedni artykułW Raszówce po raz siódmy zapłonęło ognisko noworoczne – FOTO
Następny artykułPoradnia zaprasza na bezpłatne warsztaty dla rodzin