W Lubinie miały miejsce uroczystości związane z 80. rocznicą agresji sowieckiej na Polskę. Na cmentarzu pod pomnikiem ofiar zesłania złożono kwiaty. Młodzież zaprezentowała krótki program słowno – wokalny. Uroczystość wiązała się również z Dniem Sybiraka.