GDDKiA ogłosiła przetarg na kontynuacje budowy drogi S3 Lubin Północ – Kaźmierzów. Oferty mają spływać do 23 lipca. Na nowego wykonawcę czeka dokończenie 25% prac na tym fragmencie drogi ekspresowej. Tak wynika z inwentaryzacji, którą GDDKiA właśnie zakończyła.

Odcinek drogi S3 od Kaźmierzowa do Lubina Północnego nie doczekał się zakończenia przez dotychczasowego wykonawcę jakim do kwietnia 2019 była firma Salini Polska.

– Wykonawcy tej inwestycji. Zadaniem wyłonionego w przetargu Wykonawcy będzie realizacja ok. 25% robót, które pozostały do zrealizowania na tym odcinku. Nowy wykonawca będzie miał 12 miesięcy na dokończenie prac, nie wliczając okresu zimowego – informuje GDDKiA.

Konsorcjum firm, z Salini Polska w roli lidera, mimo wielokrotnych wezwań do poprawy nie realizowało prac objętych kontraktem. Wykonawca prowadził kontrakt niezgodnie z zawartą umową, nie wypełniał zapisów dotyczących realizacji kontraktu, w tym realizacji postępu robót zgodnego z harmonogramem oraz nie regulował płatności dla podwykonawców, usługodawców i dostawców materiałów – dodaje GDDKiA.

Na nową firmę, która podejmie się zakończenia budowy czeka m.in. dokończenie budowy drogi ekspresowej na 2 jezdniach po 2 pasach ruchu i pasie awaryjnym, węzły Kaźmierzów, Polkowice i Lubin Północ, obiekty inżynierskie, systemy odwodnienia i urządzenia ochrony środowiska.

Zakończona droga S3 pozwoli wyprowadzić ruch, przede wszystkim ciężkiego tranzytu, z Polkowic i Lubina oraz ułatwić połączenia z autostradą A4 poprzez oddany w 2018 węzeł Legnica Południe. – Obecnie w województwie dolnośląskim budowana jest droga ekspresowa S3 prowadząca od Bolkowa do granicy państwa, która podzielona jest na dwa odcinki o łącznej długości 31,5 km. Wartość tego zadania to prawie 2,4 mln zł. Przez województwo dolnośląskie docelowo przebiegać będzie ok. 135 km tej trasy. S3 połączy się z czeską autostradą D11. Biegnąca wzdłuż zachodniej granicy prawie 500-kilometrowa trasa to element Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego. Fragment europejskiego szlaku E65 o łącznej długości ok. 3950 km łączącego szwedzkie Malmö z greckim miastem Chania na Krecie – informuje GDDKiA.

Poprzedni artykułKoniec nauki, wakacje – FOTO
Następny artykułDebiutanci na 210 biegu parkrun w Lubinie – foto