Sprawcy cyberprzemocy, którzy nękali innego ucznia w ZS 2 w Lubinie mogą wrócić do szkoły. Choć Rada Pedagogiczna jednogłośnie głosowała za skreśleniem ich z listy uczniów, Kurator wstrzymał klauzulę natychmiastowej wykonalności tej decyzji. To oznacza, że sprawcy mogą wrócić do szkoły mimo, że spreparowali fotografie kolegi czyniąc je pornograficznymi i pedofilskim, a następnie rozpowszechnili w sieci. Wszystko wskazuje na to, że bezkarnie zdadzą do następnej klasy.

W maju dyrekcja na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej wydała decyzję o skreśleniu z listy dwóch uczniów, którzy dopuścili się cyberprzemocy. Dokonali fotomontażu zdjęć kolegi, które uprzednio wykradli z jego prywatnego profilu. Fotografie po przeróbkach miały charakter pornograficzny i pedofilski. Rozpowszechnili je w sieci, narażając ofiarę na okrutną sytuację.  W żaden sposób nie próbowali przeprosić ani złagodzić sytuacji, przeciwnie chwalili się swoim czynem, nie okazując skruchy. Wszystko wskazuje też na to, ze zastraszyli nękanego, bo jego rodzice nie wyrazili chęci zgłoszenia sprawy do prokuratury.  

Rodzice obu skreślonych z listy uczniów odwołali się od tej decyzji. Dziś do szkoły nadeszły informacje z Kuratorium. Kurator wstrzymał rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Rady Pedagogicznej. Z chwilą dostarczenia decyzji do ZS 2 skreśleni drugoklasiści  stają się ponownie uczniami tej szkoły. W międzyczasie kuratorium będzie analizowało decyzje rady i dyrekcji w sposób merytoryczny. Albo się do niej przychyli, albbo odwoła, ale to na pewno potrwa. 

To oznacza jedno. Niezależnie od tego czy Kurator przyzna radzie i dyrekcji rację, czy też nie, sprawcy paskudnego czynu ukończą klasę drugą, bowiem koniec roku szkolnego już 19 czerwca. 

Próbowaliśmy porozmawiać z kimkolwiek w Kuratorium we Wrocławiu. Osoba odpowiedzialna za kontakt z mediami przebywa obecnie na urlopie. Nie wskazano nikogo w zastępstwie.  Odesłano nas do Delegatury w Legnicy. Tam natomiast telefon milczy. 

Do sprawy na pewno powrócimy.

 

Poprzedni artykułDni Lubina – muzyka, zabawy i sporo ruchu
Następny artykułSezon na pracę