Zakład Handlu i Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Ścinawie , firma rodzinna z ponad 60 letnią tradycją w produkcji marynat , z siedziba na terenach Łęgów Odrzańskich otrzymała dofinansowanie na rozwój.

Nazwa operacji: „Modernizacja Zakładu w celu rozwoju oferty produktów lokalnych Krainy Łęgów Odrzańskich”.

Celem operacji było podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez poszerzenie oferty o nowe produkty lokalne, unowocześnienie infrastruktury zakładu oraz utworzenie nowego miejsca pracy.

Kwota otrzymanej pomocy: 300.000 złotych tj minimum 70% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

Dotacja przeznaczona była na :

– budowę hali magazynowej oraz zakup:

– nowych linii technologicznych

– maszyn i urządzeń do produkcji, pakowania i transportu,

Rezultatem projektu jest zwiększeni produkcji z uwagi na- zwiększenie zaplecza magazynowego i większą wydajność produkcyjną, wprowadzenie nowych asortymentów ( produktów delikatesowych m. innymi na miodzie), niższe koszty eksploatacji maszyn i urządzeń, zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa pracy.