Działania wdrożeniowe Lean Management w Hucie Miedzi Głogów mają coraz większy zasięg. Po okresie prac w obszarach produkcyjnych HMG II, przyszedł czas na szkolenia nowych pracowników oraz wyeliminowanie czynności, które nie przynoszą firmie wartości dodanej. W ostatnim kwartale szkolenia informacyjne Lean Management objęły nowo przyjętych pracowników, jak również stażystów i praktykantów.

Najczęściej jest to ich pierwszy kontakt z metodologią Lean, a w związku z tym, że w przyszłości mogą stanowić kadrę HMG, już teraz warto zapoznać ich z podstawowymi elementami tej idei oraz kształtować poprawne zachowania w miejscu pracy. – Jedną z nowinek, którą wdrożyliśmy w ramach działań Lean Management, jest szeroko rozumiane szkolenie stażystów i praktykantów. Chcemy, aby od samego początku styczności z Hutą Miedzi Głogów mieli świadomość wdrażanej w naszym oddziale metodologii Lean Management 5S, o rodzajach strat, jakie mogą występować – opowiada Jacek Buczyński, koordynator Lean Management w HMG. Szkolenia dla nowych pracowników to nie wszystko. Kolejnym obszarem, objętym w ostatnim czasie działaniami 5S, jest główny budynek administracyjno-socjalny. Jest on często pierwszym kontaktem dla nowo przyjętych i emerytowanych pracowników, jak również dla osób z zewnątrz. Budynek powinien więc stanowić wizytówkę Oddziału. Już po pierwszych działaniach widać potencjał do doskonalenia.

– Człowiek na co dzień nie zwraca uwagi na otoczenie, ponieważ jest do niego przyzwyczajony. W ten sposób gromadzimy wiele niepotrzebnych przedmiotów. Mnóstwo rzeczy można odłożyć na inne miejsce lub nawet wyrzucić. Warsztaty 5S były dla nas inspiracją do zmian. Ekipa szkoląca zwróciła nam uwagę na wiele rzeczy. My również wpadliśmy na różne pomysły – mówi Paulina Zielińska, starszy specjalista ds. administracji. – Z pokojów zniknęły niepotrzebne rzeczy. Wszystko uporządkowaliśmy i każdy przedmiot odkładamy na właściwe miejsce – dodaje Agnieszka Sikora-Jamroszczyk, specjalista ds. administracji.

– Świetnym pomysłem było ułożenie wniosków w widocznych miejscach. Dzięki temu osoby, które do nas przychodzą, zadają mniej pytań, co przyspiesza pracę. Ten, kto umie utrzymać wokół siebie porządek, jest lepiej zorganizowany, pracuje efektywniej, ma więcej czasu, nie gubi i nie szuka dokumentów – wylicza Sikora-Jamroszczyk. Wygoda pracy to nie wszystko. Bardzo często działania 5S inspirują pracowników do nowych pomysłów.

– Z wdrożeniem narzędzi 5S bardzo mocno koreluje system zgłaszania inicjatyw pracowniczych, który od ponad 2,5 roku działa w HMG. Obserwujemy w dalszym ciągu zgłaszanie nowych koncepcji, innowacyjność pracowników, chęć dbania o stanowisko pracy i jego usprawniania. Takie pomysły ciągle do nas napływają. Cały czas system się rozwija, pracownicy widzą zasadność zgłaszania inicjatyw, które bardzo często są realizowane – mówi Jacek Buczyński.

Poprzedni artykułKGHM sprzyja dobra cena
Następny artykułNa miejscu, a nie zza biurka