Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KGHM Polska Miedź miało przerwę w obradach. Pauzę 26 czerwca przegłosowano na wniosek głównego Akcjonariusza, jakim jest Ministerstwo Energii. Posiadacze akcji spotkali się ponownie 6 lipca, by podjąć szereg uchwał, w tym też tę dotyczącą braku dywidendy dla posiadaczy akcji za 2017 rok. 

 

Akcjonariusze KGHM Polska Miedź podczas wznowionego posiedzenia Walnego Zgromadzenia mieli okazję  wysłuchania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 spółki KGHM Polska Miedź i skonsolidowanych sprawozdań z wyników firm z Grupy Kapitałowej. Podjęto uchwały zatwierdzające sprawozdanie finansowe miedziowej spółki oraz firm z grupy kapitałowej Polskiej Miedzi. Zatwierdzono też sprawozdania z działalności zarządów zarówno KGHM, jak i spółek. Zapoznano się też ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej KGHM. 

Zarząd KGHM Polska Miedź rekomendował, by za rok 2017 nie wypłacać dywidendy. Pieniądze miałyby posłużyć spółce na rozwój. Akcjonariusze przychylili się do propozycji zarządu.

Obradujący podjęli też  uchwały dotyczące absolutorium dla członków zarządu i Rady Nadzorczej KGHM. Każdy otrzymał takie absolutorium choć sprzeciw na wszystkie podjęte w piątek uchwały w  imieniu  Krzysztofa Łoboza zgłaszała Sandra Boruń.

Na koniec obrad podjęto też uchwały powołujące członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź na X nową kadencję. 

 

Poprzedni artykułNie zdążą do sierpnia. Są opóźnienia przy przebudowie
Następny artykułKurator – decyzja lubińskiej oświaty niezgoda z prawem